4 ประโยคภาษาอังกฤษที่จะทำให้การโต้เถียงนั้นจบลงง่ายได้ไม่ยาก!

หลายครั้งที่เมื่อความเห็นต่างผสมกับอารมณ์แล้ว ก็นำมาซึ่งการโต้เถียงและการโต้แย้ง ซึ่งยากต่อการดำเนินงานหรือทำงานให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้เพียงเพราะการโต้เถียงนั้นเกิดขึ้น

ในหลายการประชุมที่มักจะมีผู้เข้าร่วมประชุมที่มากกว่าสองท่านขึ้นไป และอาจจะมาจากหลากหลายแผนก การที่คุณเริ่มทะเลาะโต้เถียงและใช้น้ำเสียงที่เริ่มแสดงให้เห็นว่าคุณมีการใช้อารมณ์เข้ามาร่วมในการคุยครั้งนี้แล้วนั้นย่อมส่งผมเสียต่อคุณเองและคู่สนทนาเป็นอย่างยิ่ง

สถานการณ์ขับขันสร้างวีระบุรุษนั้นจริงเสมอ หากเปลี่ยนสมรภูมิรบในโต๊ะประชุมที่มีแต่การโต้เถียงนั้นเป็นสิ่งที่สามารถยุติได้ ก็ย่อมนำมาซึ่งความสำเร็จตามเป้าหมายของการประชุมและการเจรจาครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นได้

จะพูดเป็นภาษาอังกฤษอย่างไรให้การโต้เถียงนั้นจบลงง่ายแล้วเกิดการเริ่มต้นใหม่ได้ไม่ยาก เรียนรู้ไปพร้อมกับบริิติช เคานซิล ด้วย 4 ประโยคที่จะช่วยให้คุณปิดจบการโต้เถียงได้ไม่ยาก

1) Let’s drop the subject.

2) Let’s bury the hatchet.

3) Let’s bring this matter to a close.

4) It’s time to kiss and make up.

ลองนำประโยคทั้ง 4  ที่เราได้เตรียมให้คุณนั้นไปลองปรับใช้แ้วมาเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษของคุณให้แกร่งและมั่นใจในการสื่อสารไปกับ myClass คอร์สเรียนภาษาอังกฤษระดับโลก ดูรายละเอียดเกี่ยวกับคอร์สได้ที่นี่่

See also