เรียนรู้กับ 4 รูปแบบของประโยคที่จะช่วยคุณให้เชิญใครก็ได้แล้วเขาจะไปตามคำเชิญ

การเชื้อเชิญอย่างถูกต้องนั้นในบางทีก็เป็นสิ่งที่ยากโดยเฉพาะเมื่อคุณต้องใช้ภาษาอังกฤษซึ่งไม่ใช่ภาษาหลักของคุณ

วันนี้บริติช เคานซิล เลยพาคุณมาเรียนรู้วิธีการเชิญ (Invitation) เป็นภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องกับ 4 รูปแบบของประโยคกัน

1)   Would you like to + Verb + with + Pronoun?

ตัวอย่างเช่น 

Would you like to work with me?

2)   Would you like to + Verb + date?

ตัวอย่างเช่น 

Would you like to go shopping on Saturday?

 3)   I’m going to + Verb + Object. Do you want to +Verb + with + me?

ตัวอย่างเช่น

I’m going to work at hotel. Do you want to go with me?

 4)   Are you free on + date ?

ตัวอย่างเช่น

Are you free on Sunday?

ส่วนคำว่า RSVP เป็นตัวย่อของคำที่มาจากภาษาฝรั่งเศษ (Répondez s'il vous plaît) ซึ่งมักจะพบเจอได้บ่อยในกรณีที่มีการเชิญนั้นเป็นการเชิญอย่างเป็นทางการ ซึ่งต้องการให้ผู้รับเชิญนั้นตอบกลับด้วยว่าจะเข้าร่วมงานตามคำเชิญเหล่านั้นหรือไม่

เตรียมความพร้อมกับความสำเร็จด้านภาษาอังกฤษของคุณด้วย คอร์สเรียน myClass จากบริติช เคานซิล อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียนได้ที่นี่

See also