20 คำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจโดนใจ รู้ไว้ไม่ตกเทรน part 1

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการพูด อ่าน เขียน หรือ ฟัง บริติช เคานซิล ขอเสนอคำศัพท์และตัวอย่างประโยคในการใช้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆเพื่อให้คุณไม่ตกเทรนและสามารถต่อยอดความรู้ได้ดัวยคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เราจะนำเสนอต่อไปนี้

1.  Incentives

An incentive program will be the one option to encourage productivity among its employees. Company gains the benefit by rewarding success and great effort of employees in order to earn the prizes.

เราสามารถให้รางวัลพนักงานที่มีความสามารถหรือมีความพยายามในการทำงานโดยการให้รางวัลในรูปแบบต่างๆที่ไม่ใช่แค่ในเรื่องเงินเพื่อจูงใจคนทำงานเช่นรางวัลที่พักริมทะเลระดับหกดาวก็เป็นการเชิญชวนให้พนักงานมีกำลังใจในการทำงานเพิ่มขึ้นได้

 2.  Restructure

Recently, company has planned to restructure the organization in order to avoid bankruptcy.

เพราะการเปลี่ยนแปลงในโลกdigitalที่disruptหลากหลายindustryในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นหลายบริษัทมีการปรับตัวหรือปรับเปลี่ยนองค์กรณ์เช่นปรับลดคนหรือปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่อให้บริษัทสามารถแข่งขันในตลาดได้ เราจึงควรเรียนรู้ศัพท์คำนี้ หากคุณเจอคำศัพท์นี้ที่ไหน มันแปลว่าเปลี่ยนโครงสร้างใหม่

3.  Risk

Estimated two million people are at risk of losing their job due to economic crisis.

ความเสี่ยงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอในการทำธุรกิจหรือแม้แต่การทำงานประจำ เพราะความแน่นอนคือความไม่แน่นอน คุณจึงควรรู้จักคำศัพท์นี้Riskซึ่งแปลว่าความเสี่ยงเราสามารถใช้ได้หลายบริบทประโยคตัวอย่างเป็นการบ่งบอกถึงความเสี่ยงในการปลดพนักงานจากสภาพเศรษฐกิจซึ่งเป็นสิ่งที่คุณเองก็ต้องระวังความเสี่ยงนี้เช่นกัน

4.  Niche

The way to target customer with a niche marketing strategy required the involvement of voluminous research that suggested by sales head.

My brother cannot get a job as it requires niche skills in computer programming.

niche เป็นคำศัพท์ง่าย ๆ ที่คุณคงเคยได้ยินผ่านหูหรืออ่านผ่านตากันมาแล้วเราสามารถใช้คำศัพท์นี้ในภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อบ่งบอกถึงความเฉพาะเจาะจง เช่น ตลาดที่มีความเฉพาะเจาะจงเราจะใช้คำว่า niche market หรือความสามารถเฉพาะตัวเราก็สามารถใช้niche skill ได้ตามประโยคตัวอย่าง

เตรียมความพร้อมกับความสำเร็จด้านภาษาอังกฤษของคุณด้วย คอร์สเรียน myClass จากบริติช เคานซิล อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียนได้ที่นี่

See also