เติมคลังคำศัพท์ของคุณง่าย ๆ ได้ด้วยตารางต่อไปนี้!

มาเติมพลังให้กับทักษะภาษาอังกฤษของคุณด้วยบทความนี้ที่บริติช เคานซิล จะพาคุณมาทะยานก้าวเข้าสู่ความเก่งในภาษาอังกฤษ ด้วยเทคนิคการสร้างคลังคำศัพท์ และวิธีการเรียนรู้คำศัพท์ของคุณด้วยวิธีใหม่ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว

อย่างที่กล่าวไว้ด้านบนว่าเราจะพาคุณมาเรียนรู้ถึงวิธีการเติมคลังคำศัพท์ของคุณด้วยวิธีง่ายๆ มาเริ่มกันเลย

Noun

Verb

Adjective

Adverb

reality

realize

realisable

realistically

relaxation

relax

relaxed

 

จากตารางที่เห็นด้านบนนั้น เป็นวิธีการเรียงชนิดของคำโดยเริ่มจากคำนาม (Noun) คำกริยา (Verb) คำคุณศัพท์ (Adjective) และคำกริยาวิเศษณ์ (Adverb) ซึ่งจะช่วยให้คุณรอบรู้ถึงคำต่างๆว่าเมื่อต้องนำคำเหล่านี้ไปทำหน้าที่ในประโยคต่าง ๆ แล้วจะต้องใช้อย่างไร เขียนอย่างไร หรือมีการผันไปในรูปไหน

และเมื่อยิ่งคุณสงสัยมาก คำที่เริ่มจากไม่ว่าจะเป็นคำนามและคำกริยาง่าย ๆ ก็จะเริ่มเพิ่มคลังคำศัพท์ให้คุณในส่วนของคำคุณศัพท์ (Adjective) และคำกริยาวิเศษณ์ (Adverb) ให้คุณสามารถนำไปพลิกแพลงเพื่อใช้ในการเขียนและการแต่งประโยค 

ท้ายที่สุดนี้เมื่อคุณนำค้นหาคำและเติมคำเหล่านั้นให้ครบทุกชนิดของคำแล้ว คุณจะเริ่มสังเกตได้ว่าบางครั้งคำคุณศัพท์ (Adjective) ก็มักจะลงท้ายด้วย -able หรือ - ed เป็นต้น จนคุณสามารถที่จะเดาคำเหล่านั้นว่าเมื่อเป็นคำนาม แล้วต้องเปลี่ยนหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์ (Adjective) แล้วจะต้องเปลี่ยนอย่างไร

สิ่งสำคัญของการเติมคลังคำศัพท์ให้สำเร็จนั้นไม่ได้อยู่ที่ตารางที่ให้ไปนี้ แต่เป็นการที่คุณค้นหาคำ นำมาใช้ให้บ่อยจนคุ้นชิน ก็จะทำให้คุณนั้นได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณจนถึงระดับสูงขึ้นไปได้อย่างแน่นอน

เตรียมความพร้อมกับความสำเร็จด้านภาษาอังกฤษของคุณด้วย คอร์สเรียน myClass จากบริติช เคานซิล อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียนได้ที่นี่

See also