เทคนิคการอธิบายกราฟและรูปภาพในรายงานเป็นภาษาอังกฤษ

ในการเขียนรายงานเป็นภาษาอังกฤษนั้นเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานเลยก็ว่าได้ กราฟและรูปภาพก็คือหนึ่งในองค์ประกอบของรายงานที่สำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งคนส่วนใหญ่แล้วมักจะมีปัญหาในการอธิบายถึงองค์ประกอบของกราฟ การจัดวางกราฟ การอธิบายรูปภาพที่เชื่อมโยงกับประโยคที่เขียนมา

ปัญหาดังกล่าวนั้นจะลดลงไปด้วยคำอธิบายกราฟ และรูปภาพในรายงานที่เป็นภาษาอังกฤษซึ่งบริติช เคานซิล เตรียมพร้อมมาให้คุณได้นำไปปรับใช้ และสามารถใช้ได้ในสถานการณ์จริง ถ้าคุณพร้อมแล้วก็มาเริ่มดูวิธีการอธิบายทั้งกราฟ และรูปภาพในรายงานเป็นภาษาอังกฤษกันได้เลย

1) See below for further information

ใช้ในการบอกถึงข้อมูลที่แสดงเพิ่มเติมซึ่งอาจเป็นกราฟหรือรูปภาพเพื่อที่จะบ่งบอกข้อมูลเพิ่มเติม

2) Figures can be found below

มักใช้นำเสนอถึงตัวเลขซึ่งอาจเป็นการอ้างอิงจากข้อมูลหรือบทความจากย่อหน้าใดที่ติดกับตัวเลขด้านล่าง

3) See paragraph 3 for full details

ดูย่อหน้าที่ 3 สำหรับข้อมูลฉบับเต็ม ในกรณีนี้มักใช้ในการแสดงส่วนของข้อมูลที่อยู่ห่างออกไป

4) As you can see in the attached files, …

ใช้ในการอ้างอิงข้อมูลที่อยู่ในไฟล์ที่แนบมา อาจจะเป็นไฟล์ที่มาจาก Email ก็เป็นได้

5) Point 4 above related to  …

หมายถึง ข้อ 4 ด้านบนเกี่ยวเนื่องกับ ซึ่งมักจะใช้ในการนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นว่าเกี่ยวเนื่องกับอะไร

6) As stated in your original message below, ...

หมายถึง จากที่ได้แจ้งในข้อความเดิมด้านล่าง 

7) A summary of the report can be found beneath this message

ข้อมูลสรุปสามารถพบได้ใต้ข้อความนี้

คุณสามารถนำไปปรับใช้ในแต่ละส่วนของการเขียนรายงานของคุณได้ไม่ยาก เพียงแต่คุณจำเป็นต้องดูวางข้อมูล รวมทั้งรูปภาพ กราฟให้มีความสัมพันธ์กันเพื่อให้ข้อมูลและข้อความคล้อยตามกันและได้ใจความสำคัญ

หากคุณต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณ พลาดไม่ได้กับคอร์สเรียนภาษาอังกฤษแบบครบทั้ง 4 ทักษะ โดยเฉพาะทักษะการพูดด้วยคอร์สเรียน myClass จากบริติช เคานซิล พร้อมวางแผนพัฒนาการเรียนของคุณได้แบบตัวต่อตัว พร้อมรู้ระดับภาษาอังกฤษของคุณได้เพียงไม่กี่นาที อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

See also