รวมวิธีรายงานยอดขายสไตล์ Sales เป็นภาษาอังกฤษ

Sales กับยอดขายเรียกได้ว่าเป็นของคู่กันเลยก็ว่าได้ เพราะชีวิตของ Sales นั้นจะเริ่มต้นในทุกวันที่ 1 ของเดือน และจบลงในช่วงสิ้นเดือนตามเป้าหมายที่ต้องพิชิตในทุกๆ เดือน 

หากคุณทำอาชีพ Sales ในบริษัทชั้นนำและใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสื่อสารแล้ว คุณจำเป็นต้องรู้วิธีสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษให้ถูกต้องและน่าดึงดูด อย่าลืมว่าเรื่องของ Sales นั้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ และเรื่องของศิลป์นั้นเกี่ยวเนื่องกับคำพูดโดยเฉพาะ ดังนั้นหากคุณทำอาชีพ Sales อยู่ในขณะนี้ คุณได้มาอ่านถูกบทความแล้ว เพราะว่าในบทความนี้เราจะรวมวิธีรายงานยอดขายสไตล์ Sales เป็นภาษาอังกฤษ

รูปแบบวิธีการรายงานยอดขายสไตล์ Sales เป็นภาษาอังกฤษ

รูปแบบประโยคในการอธิบายกราฟขี้นหรือลง

Subject + Verb + Adjective

ตัวอย่างประโยค

Sales fell slightly.

Prices dropped sharply.

 รูปแบบประโยคของ Percentage และ Number ในการแสดงยอดขาย

รูปแบบประโยคที่กล่าวถึงเรื่องของ Percentage

The percentage + Increased / Decreased + Adjective.

ตัวอย่างประโยค

The percentage decreased significantly.

 รูปแบบประโยคที่กล่าวถึงเรื่องของตัวเลข

The number of + (Unit / Value) + Increased / Decreased + Adjective.

ตัวอย่างประโยค

The number of sales figures increased dramatically.

รูปแบบการพยากรณ์ยอดขายว่าจะเพิ่มหรือลด

There will be a + adjective + verb.

ตัวอย่างประโยค

There will be a steady decline in the sales figures.

หากคุณสังเกตให้ดีถึงรูปประโยคแล้วคุณจะพบว่าคำกริยาส่วนใหญ่นั้นจะใช้ในรูปของ Past Tense เนื่องจากเป็นการรายงานผลยอดขายในอดีตที่เกิดขึ้นแล้ว ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้ Past Tense แต่ก็ไม่จำเป็นต้องใช้แบบนั้นเสมอไปเพราะในบางครั้งคุณอาจจะพยากรณ์ยอดขายคุณเลยจำเป็นต้องใช้ Future Tense ในการอธิบายรูปแบบประโยค

หากคุณสนใจในการพัฒนาภาษาอังกฤษโดยเฉพาะทักษะการพูดแล้วและถ้าหากอาชีพของคุณคือ Sales แล้ว พลาดไม่ได้กับสุดยอดคอร์สเรียน myClass ที่จะช่วยให้คุณพัฒนาภาษาอังกฤษของคุณ สามารถใช้ได้จริงทั้งในชีวิตประจำวันและการทำงาน สอนสดทุกคลาสโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

See also