จะเป็นผู้นำเสนอที่โดดเด่นต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

ทักษะการพูดในที่สาธารณะเป็นสิ่งสำคัญที่น้องๆนักเรียนในชั้นมัธยมทุกคนต้องฝึกฝนเพื่อประโยชน์ในการรายงานหรือนำเสนองานหน้าชั้นและเพื่อในภายภาคหน้าไม่ว่าจะเป็นสำหรับการเรียนต่อในระดับสูงขึ้นหรือการประกอบอาชีพ หรือแม้แต่การสมัครงานเองก็ตามน้องๆจะต้องนำเสนอตนเองต่อผู้ที่สัมภาษณ์เราเช่นกัน ดังนั้นผู้นำเสนอควรมีคุณสมบัติในการนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสมบัติที่ว่านี้ควรเป็นอย่างไร วันนี้ บริติช เคานซิล จะมาเสนอเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเหล่านี้จากผู้นำเสนอที่โดดเด่นเพื่อให้น้องๆแฟนๆบริติช เคานซิล สามารถนำไปปรับใช้เพื่อให้สามารถเป็นผู้นำเสนอผลงานที่โดดเด่นได้ในอนาคต

1. เป็นคนที่มีความชอบในการพูด

พูดในเรื่องที่มีสาระ ผู้นำเสนอที่เก่งมักเป็นคนที่ฝึกฝนการพูดด้วยตัวเองที่หน้ากระจกเสมอ โดยในตอนแรกๆอาจจะการเลียนแบบนักพูดคนดังๆ หลังจากนั้นก็จะค้นพบตัวเองว่าตัวเรานั้นควรมีลักษณะเฉพาะในการพูดอย่างไร

2. เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือทุกประเภท

การอ่านหนังสือเป็นการแสวงหาความรู้และข้อมูลต่างๆ เนื่องจากผู้ที่รักการพูดจะต้องมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือและสามารถอ้างอิงได้ เพื่อให้แลดูน่าเชื่อถือต่อผู้ฟัง

3. เป็นคนที่มีบุคลิกดี

บุคคลิกดีมีชัยไปกว่าครึ่งโดยมันเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือของผู้พูดอย่างหนึ่ง ซึ่งการแต่งการให้สะอาดเรียบร้อยเหมาะสมกับกาลเทศะและสถานที่ก็เป็นการเพิ่มบุคคลิกที่ดีได้

4. เป็นคนช่างสังเกต

รู้จักการสังเกตเช่นสังเกตสีหน้าเพื่อนๆร่วมชั้นหรือแม้แต่ครู อากัปกิริยาของผู้ฟัง ท่าทาง อารมณ์ผู้ร่วมฟังอยู่ในอาการใดเพื่อปรับการนำเสนอให้เป็นไปอย่างน่าสนใจขึ้นอยู่ตลอด

5. เป็นคนที่มีจิตวิทยาในการโน้มน้าวหรือมีวาทศิลป์

การมีวาทศิลป์ในการพูดหรือเรียกว่าลีลาการพูดดีจะสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ฟังได้เป็นอย่างดี สามารถสร้างขึ้นได้ผ่านการฝึกฝนและฟังจากคนพูดเก่งๆ

6. เป็นคนที่มีจังหวะในการพูด

รู้จักการใช้น้ำเสียง การเว้นวรรค การเน้นคำและอื่นๆจะสามารถเร้าใจและดึงดูดผู้ฟังไม่ให้เกิดความเบื่อหน่ายได้เช่นกัน

7. เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง

การนำเสนอต่อหน้าคนจำนวนมากนั้นต้องใช้ความกล้าและกำลังใจอย่างมากจึงจะทำให้สามารถพูดได้ดีและประสบความสำเร็จ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นคุณสมบัติหนึ่งของคนที่มีความมั่นใจในตนเอง

8. เป็นคนที่มีปฏิภาณไหวพริบ ฉลาดในการโต้ตอบกับผู้ฟังและมีความคิดในเชิงบวก

ไหวพริบปฏิภาณที่ดีจะสามารถช่วยให้ผู้นำเสนอสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ไม่คาดคิดหรือคับขันได้

9. เป็นคนที่มีวินัยตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ

ข้อนี้ถือว่ามีความสำคัญมาก แม้คุณจะเป็นคนเก่งแค่ไหน หากไร้วินัย ไม่ตรงต่อเวลา และไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ตัวเอง คุณก็จะไม่สามารถเป็นผู้นำเสนอที่โดดเด่นได้แน่

นี่แหละเป็นคุณสมบัติของผู้นำเสนอที่ดีซึ่งจะมีอิทธิพลในการโน้มน้าวให้ผู้ฟังเห็นด้วยกับผลงานที่นำเสนอ หากเป็นนักเรียนที่มีลักษณะโดดเด่นเช่นนี้ก็คงสามารถทำคะแนนได้ดีทีเดียว ผู้ที่สามารถนำเสนอผลงานได้ดีเป็นผู้มีโอกาสเหนือผู้อื่นทั้งด้านการศึกษาและการทำงานในอนาคต

ทั้งนี้ หากน้องๆนักเรียนต้องนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษแล้วเราจะทำอย่างไร แม้ว่าเราจะมีลักษณะโดดเด่นทั้ง 9 ข้อแล้วก็อาจจะยังคงไม่เพียงพอโดยควรจะต้องมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีร่วมด้วย เพราะปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่ AEC แล้ว เป็นผลทำให้โลกธุรกิจรวมถึงการสื่อสารจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษอย่างมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการรองรับความก้าวหน้าในอนาคต   น้องๆจึงจะต้องมีทักษะภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพเพื่อพร้อมรับมือกับโลกในอนาคต  ที่บริติช เคานซิล มีหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับน้องๆในระดับมัธยมศึกษา อายุ 12-17 ปี  Secondary  Success  เป็นโปรแกรมการเรียนที่สามารถพัฒนาศักยภาพทางภาษาและจะช่วยให้น้องๆสามารถเข้าใจหลักการของภาษาอังกฤษ ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ มั่นใจในการพูดของตัวเองมากยิ่งขึ้น ผ่านการเรียนจากคุณครูผู้เชี่ยวชาญของเรา ทั้งนี้ น้องๆยังสามารถนำไปช่วยในการทำข้อสอบให้ได้คะแนนดียิ่งขึ้นที่โรงเรียนอีกด้วย

 

See also