คำศัพท์เกี่ยวกับสนามบินและการเดินทาง

การท่องเที่ยวเป็นสิ่งหนึ่งที่หลายคนเลือกใช้โดยเฉพาะในวันหยุดยาวที่กำลังจะมาถึง และถ้าหากตารางการเดินทางของคุณนั้นเป็นการเดินทางไปยังต่างประเทศแล้ว ภาษาอังกฤษก็มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเดินทางโดยเฉพาะเมื่อคุณต้องทราบถึงข้อมูลและวิธีการเดินทาง

วันนี้บริติช เคานซิล มีคำศัพท์ที่เรียกได้ว่าสำคัญเป็นอย่างยิ่งและคุณสามารถพบเห็นได้บ่อยเวลาที่โดยสารโดยเครื่องบินไม่ว่าจะเป็นการเดินทางภายในประเทศหรือเดินทางต่างประเทศเองก็ตาม

คำศัพท์เหล่านี้สามารถที่จะช่วยให้คุณสามารถเดินทางได้อย่างสนุกสนานและไม่พลาดตารางการบินสำหรับทริปสำคัญของคุณ

ชุดคำศัพท์เกี่ยวกับสนามบินและการเดินทาง

คำศัพท์ คำแปล
Airport สนามบิน
Visa วีซ่า
Itinerary ตารางการเดินทางหรือแผนการเดินทาง
Ticket ตั๋ว
First Class ชั้นบินสูงสุดและมีราคาแพงที่สุด
Business Class ชั้นบินสายธุรกิจ
Economy Class ชั้นบินสายประหยัด
Departure ขาออกนอกประเทศ
Arrival ขาเข้าประเทศ
Carry On กระเป๋าหรือสัมภาระที่สามารถนำขึ้นเครื่องไปได้
Conveyer Belt/Baggage Claim จุดที่รับสัมภาระหรือจุดรับกระเป๋าเดินทาง
Oversized baggage กระเป๋าที่มีขนาดน้ำหนักเกิน
Seat belt เข็มขัดนิรภัย
Baggage กระเป๋าเดินทาง
Meals อาหาร
Boarding card บอร์ดดิ้งพาส หรือ บัตรที่นั่ง
Check-in desk เคาเตอร์เช็ค-อิน
Gate ประตูหรือทางเข้าก่อนขึ้นเครื่องบิน
Plane เครื่องบิน
Overhead locker ที่เก็บสัมภาระเหนือที่นั่งในเครื่องบิน
Passport หนังสือเดินทาง

จบไปแล้วกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คุณสามารถพบได้บ่อยในสนามบินและทริปการเดินทางของคุณ หวังว่าจะเป็นประโยชน์และคุณสามารถใช้สำหรับการเดินทางและใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจในชีวิตประจำวันของคุณมากยิ่งขึ้น

สำหรับใครกำลังที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษ พลาดไม่ได้ที่จะพบกับคอร์สเรียน myClass Boost คอร์สเรียนที่จะช่วยให้คุณสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษได้ครบทุกทักษะ โดยเฉพาะทักษะการพูดซึ่งเป็นทักษะสำคัญพร้อมเป็นใบเบิกทางสู่ความสำเร็จของคุณในทุกๆด้าน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สได้ที่นี่

See also