การวัดระดับทักษะด้านภาษาด้วย CEFR

CEFR เป็นตัวย่อของ Common European Framework of Reference for Languages ที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนและการประเมินในการเรียนภาษาอังกฤษ ในแต่ละระดับของ CEFR จะบอกถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะได้แก่ ทักษะการพูด การฟัง การอ่านและการเขียน ซึ่งในแต่ละระดับได้กำหนดจำนวนชั่วโมงในการเรียนเพื่อที่จะพัฒนาทักษะสำหรับในแต่ละระดับ  แต่จากที่ได้บอกไปในบทความที่แล้วเกี่ยวกับปัจจัยในการพัฒนาภาษาอังกฤษแล้วว่าขี้นกับปัจจัยใดบ้าง ในตารางด้านล่างนี้เป็นตารางที่บอกถึงจำนวนชั่วโมงอย่างคร่าวๆ ในการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของคุณในแต่ละ Level แต่จำนวนชั่วโมงนี้อาจจะมากหรือน้อยขี้นอยู่กับความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนเอง และจำนวนชั่วโมงที่ผู้เรียนเองนั้นนำไปใช้ต่อภายนอกคลาสเรียนหลังจากได้เรียนไปแล้วเป็นต้นไป

Common European Framework Guided Learning Hours (from beginner level)

CEFR Level Global Scale Number of Hours (approximate)
A1 A1 Breakthrough or beginner N/A
A2 Waystage or elementary 180 - 200
B1 Threshold or intermediate 350 - 400
B2 Vantage or upper intermediate 500 - 600
C1 Effective Operational Proficiency or advanced 700 - 800
C2 Mastery or proficiency 1,000 - 1,200

หากคุณได้ทราบถึงจำนวนชั่วโมงซึ่งสัมพันธ์กับระดับการเรียนของแต่ละบุคคลแล้วหละก็ บริติช เคานซิลมีโปรแกรมดีๆ สำหรับคอร์สเรียน myClass Boost ที่จะช่วยให้คุณทราบถึงระดับภาษาอังกฤษของคุณได้ง่าย สนใจสมัครสอบวัดระดับกับเราได้ฟรีพร้อมรับคำปรึกษาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษได้ที่นี่

See also