มาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับวัฒนธรรม (Culture) ได้ที่นี่

ต่างประเทศต่างวัฒนธรรม ย่อมทำให้เราเรียนรู้และนำมาซึ่งความเข้าใจถึงความโดดเด่นในเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศ ที่แสดงให้เห็นถึงรากฐานของประเทศนั้นๆ 

สิ่งเห็นได้ชัดเจนไม่ว่าคุณจะเดินทางไปในต่างถิ่นต่างแดนแห่งใดบนโลก หนึ่งในหัวข้อที่มักถูกนำมาเป็นหัวข้อในการสนทนาบ่อยครั้งคือเรื่องของวัฒนธรรม วันนี้บริติช เคานซิล เลยเตรียมคำศัพท์ที่จะช่วยให้คุณได้ศึกษาและทดลองนำคำศัพท์เหล่านี้ไปใช้ในการพูดเป็นภาษาอังกฤษกัน

คำศัพท์

คำแปล

Acculturation

การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม

Globalization

โลกาภิวัฒน์

Belief

ความเชื่อ

Stereotype

การเหมารวมถึงลักษณะคนทั่วไป

Emigrant

ผู้ย้ายถิ่นออก

Ethnic group

กลุ่มชาติพันธุ์

Folkways

วิธีชาวบ้าน

Monotheism

ความเชื่อว่าพระเจ้ามีองค์เดียว

Subculture

วัฒนธรรมย่อย

Race

เชื่้อชาติ

Population Density

ความหนาแน่นของประชากร

Culture shock

อาการที่เกิดขึ้นเมื่อไปอยู่ห่างไกลจากประเทศที่เกิดหรืออาการที่เกิดจากความไม่ชินกับวัฒนธรรมและสภาพสิ่งแวดล้อม

เรียนรู้ถึงคำศัพท์กันไปแล้วเกี่ยวกับวัฒนธรรม คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวัฒนธรรมโดยเฉพาะวัฒนธรรมแห่งสหราชอาณาจักรได้ที่ บริติช เคานซิล ทุกสาขาที่ซึ่งมีบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม รวมทั้งทักษะด้านภาษาอื่นๆที่ช่วยให้คุณพัฒนาและต่อยอดการใช้ภาษาอังกฤษของคุณให้ดียิ่งขึ้นได้ไม่ยากกับคอร์สเรียน myClass Boost อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียนได้ที่นี่

See also