10 ตัวอย่างการเจรจาต่อรองเป็นภาษาอังกฤษอย่างไรให้ดูดีมีชั้นเชิง - Negotiation?

ในการประชุมหรือโดยเฉพาะการเจรจาต่อรอง (Negotiation) นั้นบางครั้งไม่จำเป็นตกลงแบบเต็มเสมอไป (Totally Agree) เพราะคุณเองมีความจำเป็นที่จะต้องต่อรองให้ได้การตกลงจากอีกฝ่ายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการต่อรองของคุณ

หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การเจรจาต่อรองของคุณเป็นภาษาอังกฤษนั้นประสบความสำเร็จคือการพูดที่สั้น กระชับ ได้ใจความซึ่งจะมีส่วนช่วยให้การพูดของคุณมีน้ำหนัก ลื่นไหลและได้ใจความสำคัญ มาพบกับตัวอย่างวิธีที่จะช่วยให้คุณตอบตกลงบางส่วนได้อย่างดูดี และมีความเป็นมืออาชีพดังนี้

  1. That's true, but...
  2. I agree up to a point, but…
  3. It sounds interesting, but …
  4. Yes, it could be right at some points, but …
  5. I see your point, but…
  6. That's partly true, but …
  7. Umm...it might not be as true as it seems.
  8. I'm not so sure about that.
  9. That seems correct, however, …
  10. Well, I agree with you in principle, but ...

ทักษะการพูดโดยเฉพาะการเจรจาต่อรองนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกฝนเพราะยิ่งคุณฝึกมากขึ้นเท่าไรแล้วคุณก็จะเกิดความชำนาญมากขึ้นเท่านั้น โดยที่จะช่วยให้คุณต้องมัวพะวงถึงวิธีพูด ซึ่งจะทำให้คุณมีเวลาคิดถึงกลยุทธ์การเจรจาต่อรองที่จะทำให้คุณมีชัยในการต่อรองมากขึ้นเท่านั้น

Soft Skills คือหนึ่งในทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งในการทำงานในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการสื่อสาร Communication ซึ่งหากคุณมีทักษะสื่อสารโดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่ดีแล้ว ย่อมทำให้คุณได้เปรียบในสมัครงาน การทำงาน ขึ้นไปเท่าตัว

หากคุณกำลังอยากพัฒนาตนเองพร้อมทั้งมองหาวิธีที่จะช่วยให้คุณสำเร็จในการฝึกฝนแล้ว คอร์สเรียน myClass Plus คือหนึ่งในคอร์สเรียนที่จะให้คุณพร้อมทั้งการใช้ภาษาอังกฤษและฝึกฝน Soft Skills ต่างๆได้อย่างดี  ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียน myClass Plus คอร์สเรียนสำหรับคนทำงานโดยเฉพาะได้ที่

See also