Adverb ที่ใช้บ่อยในการสอบ IELTS Speaking และ Writing

ผู้สอบหลายท่านมักจะนึกถึงคำศัพท์ที่ยาก หรือรูปแบบประโยคที่มีความสลับซับซ้อน แต่ในความเป็นจริงแล้วผู้สอบหลายท่านมักลืมเรื่องที่เป็นพื้นฐานง่ายอย่างเช่น การใช้คำกริยาวิเศษณ์ (Adverb) ที่ไม่ได้เป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนแต่น้อย แต่ยิ่งจะช่วยทำให้รูปแบบประโยคคุณนั้นดูดียิ่งขึ้นเพราะด้วยหน้าที่ของกริยาวิเศษณ์ (Adverb) ด้วยแล้ว

วันนี้บริติช เคานซิล เลยพาคุณมาดูถึง Adverb ที่คุณสามารถนำไปใช้ได้บ่อยทั้ง IELTS Speaking และ IELTS Writing ซึ่งจะช่วยให้คุณทำคะแนนได้ดียิ่งขึ้น ถ้าพร้อมแล้วมาพบกับคำกริยาวิเศษณ์ (Adverb) ได้เลย

1) Quietly

2) Peacefully

3) Carefully

4) Badly

5) Closely

6) Easily

7) Quickly

8) Cheerfully

9) Efficiently

10) Secretly

11) Painfully

12) Luckily

โดยคำกริยาวิเศษณ์ทั้ง 13 คำนี้เป็นคำที่คุณสามารถปรับใช้ได้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ตามความเหมาะสมของโจทย์หรือหัวข้อ (Topic) ในการสอบแต่ละครั้ง 

อย่าพลาดที่คุณจะเพิ่มทักษะพร้อมเร่งความเร็วให้คุณได้ Band ที่คุณตั้งเป้าไว้กับ คอร์สเตรียมสอบ IELTS จากบริติช เคานซิล ที่จะช่วยให้คุณเก่งพร้อมพิชิต Band ที่คุณต้องการ อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับคอร์สเรียนได้ที่นี่

See also