ตัวอย่างวิธีขึ้นต้น Email ที่คุณควรมีไว้ใช้ในการเขียน Business Email ต่างๆ

การส่ง Business Email ที่สั้น กระชับ ได้ใจความ พร้อมทั้งมีความเป็นมืออาชีพ จากคำศัพท์ และสำนวนที่ใช้นั้นคือส่วนผสมแห่งความสำเร็จในการติดต่อสื่อสารที่จะช่วยให้คุณมีชัยไปกว่าครึ่งไม่ว่าการติดต่อสื่อสารนั้นคือเรื่องอะไร

หนึ่งในวิธีสร้างความประทับใจในการส่ง Business Email ให้กับผู้อ่านคือการเริ่มต้นด้วยประโยคที่่มีความเป็นมืออาชีพและทำให้ผู้อ่านรับรู้ถึงเรื่องที่คุณต้องการที่จะสื่อสาร เช่นเคย บริติช เคานซิลมีรูปแบบตัวอย่างการขึ้นต้นประโยคที่คุณสามารถนำไปใช้ในการเขียน Business Email ในจุดประสงค์ต่างๆ ดังนี้

การสอบถามข้อมูลต่างๆ (Inquiry)

I am writing to enquire about …

I am writing to ask about...

Could you possibly …

การร้องขอต่างๆ (Request)

I would be grateful if you could ...

I would appreciate it if you ..

I would like to request …

I am writing to request about …

การขอโทษหรือการขออภัย (Apology)

I am writing to apologise ...

I would like to apologise for ...

การร้องเรียนต่างๆ (complaint)

I am afraid that …

I am writing to complain about ...

I wish to express my dissatisfaction with …

ทั้ง 4 หัวข้อตัวอย่างข้างต้นนี้เป็นเพียงบางส่วนของความสำเร็จในการสร้าง Business Email ที่เป็นทางการและมีความเป็นมืออาชีพ ยังมีอีกหลายส่วนประกอบที่คุณจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ Business English ที่ถูกต้องเพื่อที่จะช่วยการสื่อสารธุรกิจโดยใช้ภาษาอังกฤษนั้นมีความเป็นมืออาชีพ

คุณสามารถค้นหาคอร์สเรียนและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษธุรกิจจากด้ที่นี่

See also