5 จุดผิดที่พบได้บ่อยในการใช้ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ -  Business English

การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความเป็นมืออาชีพและเป็นทางการ ดังนั้นจึงควรใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง แต่สิ่งสำคัญที่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจมักจะลืมให้ความสำคัญไปก็คือ จุดผิดเล็กๆน้อยๆ ซึ่งจะทำให้คุณดูไม่เป็นมืออาชีพ

วันนี้บริติช เคานซิล จะพาคุณมาเจาะลึกถึง 5 จุดผิดที่พบได้บ่อยในการใช้ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลย

1) Articles (A, An and The)

เป็นจุดผิดที่พบมากที่สุดเพราะผู้ใช้มักจะละเลยและไม่ได้ทำการตรวจทานก่อนที่จะทำการส่ง Email ออกไปเพื่อทำการสื่อสาร ดังนั้นให้ระวังในการใช้ในเรื่องของ Articles ให้ดี

2) Punctuation 

การใช้เครื่องหมายวรรคตอนต่างๆ คนส่วนใหญ่ที่ใช้ภาษาอังกฤษมักจะลืมและละเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเว้นวรรคในคำที่สำคัญต่างๆ จนบางครั้งทำให้ทั้งความหมายและรูปประโยคมีความผิดเพี้ยนไปจากจุดประสงค์หลักที่จะทำการเขียนเลยก็ว่าได้ 

3) Capitalization

การใช้ตัวอักษรใหญ่หรือเล็กให้ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นตัวใหญ่สำหรับการเขียนชื่อคน ชื่อเฉพาะต่างๆ หรือแม้แต่การขึ้นตัวอักษรตัวใหญ่ในการขึ้นต้นประโยคเองก็ตาม เหล่านี้ก็มักจะเป็นสิ่งที่พลาดกันได้บ่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปัจจุบันมักจะใช้การส่งข้อมูลหรือข้อความผ่านทาง Email โดยการใช้โทรศัพท์มือถือซึ่งจะทำให้เกิดความผิดพลาดได้บ่อยครั้งนั่นเอง

4) คำศัพท์ที่เข้าใจได้ยากและไม่เหมาะกับประโยค - Unclear Vocabulary

ในการสื่อสารนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสั้น กระชับ เข้าใจง่าย เพราะนี่คือหัวใจของการสื่อสาร ดังนั้นการที่คุณใช้คำศัพท์ยากหรือไม่คุ้นชิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประโยคที่ต้องการความหมายที่ชัดเจน ก็จะยิ่งทำให้การสื่อสารผิดพลาด ความหมายที่ต้องการสื่อสารกลับก็จะไม่ได้เป็นตามที่ต้องการ ซึ่งส่งผลให้เกิดความผิดพลาดได้ ดังนั้นควรใช้คำศัพท์ที่มีความหมายที่เข้าใจได้ง่ายและถูกต้อง

5) ไวยากรณ์หรือแกรมม่าที่ผิด 

ในหลายครั้งที่การเขียนนั้น ผู้ตรวจไม่ได้ทำการตรวจทานหรือแม้แต่ไม่ทราบว่าสิ่งที่เขียนอยู่นั้นไม่ถูกหลักภาษา ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องจริงที่ว่าการสื่อสารนั้นแม้จะใช้คำสลับกันแต่ถ้าสามารถสื่อสารให้เข้าใจได้ตามความหมายแล้วก็ย่อมจะไม่มีปัญหา แต่ในเชิงธุรกิจการทำแบบนั้นไม่ส่งผลดีต่อคุณเองเลย เพราะนอกจากจะทำให้ดูไม่น่าเชื่อถือแล้วยังบ่งบอกถึงการเอาใจใส่ในการทำงานด้วย ตัวอย่างคำที่ผิดได้บ่อยเช่น Affect กับ Effect ซึ่งมักใช้สลับที่กันอยู่เป็นประจำ

ทั้ง 5 ข้อนี้คือจุดผิดที่คุณเองควรที่จะนำไปเป็นข้อที่พึงระวังและควรตรวจทานก่อนการส่ง Email โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำงานเชิงธุรกิจด้วยแล้ว 

หากคุณสนใจในการพัฒนาภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ พลาดไม่ได้กับ คอร์สเรียน myClass ที่พร้อมจะช่วยทำให้คุณสำเร็จในการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษได้ไม่ยาก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียนได้ที่นี่

See also