Enhance your skills for all 4 components of the IELTS test at the British Council

ซัมเมอร์นี้... มาเตรียมสอบ IELTS กับผู้แทนจัดสอบอย่างเป็นทางการ

หลักสูตรเตรียมสอบ เนื้อหาเข้มข้น ตรงแนวข้อสอบทั้ง 4 ทักษะ พร้อมเทคนิคเพื่อให้ได้คะแนนตามต้องการ สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอบโดยเฉพาะ

เชียงใหม่

  • คอร์ส 1: 9 - 20 มี.ค.
  • คอร์ส 2: 23 มี.ค. - 3 เม.ย.
  • คอร์ส 3: 17 - 20 เม.ย.

กรุงเทพฯ

  • คอร์ส 1: 30 มี.ค. - 10 เม.ย.
  • คอร์ส 2: 16 - 29 เม.ย.

คอร์สเตรียม IELTS ของเรา

บริติช เคานซิล แบ่งคอร์สเตรียมสอบ IELTS ออกเป็น 3 ระดับตามความสามารถทางภาษาอังกฤษ กรุณาติดต่อสาขาที่ท่านต้องการลงทะเบียนเรียนเพื่อตรวจเช็คคอร์สที่เปิดสอน

IELTS Pathway (Stage 1)

IELTS Pathway เป็นคอร์สแรกของหลักสูตรเตรียมสอบ IELTS ผู้เรียนที่ต้องการเตรียมสอบ IELTS ควรเริ่มต้นด้วยคอร์สนี้

อ่านรายละเอียดคอร์ส IELTS Pathway course.

IELTS Preparation (Stage 2)

คอร์ส IELTS Preparation เป็นคอร์สลำดับที่ 2 ของหลักสูตร IELTS เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการคะแนนสอบ IELTS ที่ 6.0 ขึ้นไป 

อ่านรายละเอียดคอร์ส IELTS Preparation course.

IELTS Extension Skills (Stage 3)

คอร์ส IELTS Extension Skills เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีผลสอบ IELTS ระดับ 6.0 – 7 ที่ต้องการทำคะแนนให้ได้มากขึ้นกว่าเดิม

อ่านรายละเอียดคอร์ส IELTS Extension Skills course.