Thanawan Thanameechai

4th year student, Business management at Bangkok University

"ผมเรียนปี 4 แล้วครับ และผมต้องการฝึกฝนภาษาอังกฤษเพื่อจะได้งานดีๆ หลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัย ก่อนที่จะมาเรียนที่บริติช เคานซิล ผมไม่ค่อยมั่นใจที่จะพูดภาษาอังกฤษเพราะผมรู้ศัพท์น้อย แกรมม่าไม่แน่น เลยไม่ค่อยกล้าที่จะพูดกับฝรั่งเท่าไรนัก

ผมเริ่มมาเรียนคอร์ส myClass ที่บริติช เคานซิล เพื่อพัฒนาการพูดการฟัง ผมมาเรียนที่นี่เกือบทุกวัน เพราะมีตารางเรียนให้เลือกเยอะ ผมพยายามฝึกพูดคุยกับเพื่อนร่วมชั้นและคุณครู ผมไม่ค่อยเกร็งเวลาพูดในชั้นเรียนเพราะบรรยากาศในห้องเรียนที่สนุกและเป็นมิตร ผมรู้ศัพท์มากขึ้น รู้การตั้งคำถาม-ตอบคำถามกับบทเรียนตามสถานะการณ์จริงในชีวิตประจำวัน มีครั้งหนึ่งฝรั่งเดินเข้ามาถามทาง ผมมั่นใจที่คุยกับฝรั่งและบอกทางได้เพราะเคยเรียนในห้องจากบทเรียน 'the best route is…'

ผมหวังว่าภาษาอังกฤษที่ดีจะเป็นใบเบิกทางให้ผมได้งานและโอกาสที่ดี และบริติช เคานซิลคือคำตอบสำหรับผม"