คุณ Prinnawitch Bohtong กล่าวกับเราว่า...

"เรียนคอร์ส myClass Boost กับทางบริติช เคานซิล ช่วยผมทั้งตอนเรียนในมหาวิทยาลัยและตอนฝึกงานที่โรงพยาบาลและคาดว่าภาษาอังกฤษจะคงได้ใช้ไปถึงตอนทำงานเลยครับ เริ่มตั้งแต่ตอนเรียนที่คณะ เพราะที่คณะจะต้องอ่าน text book ภาษาอังกฤษเป็นประจำ รวมถึงตอนดู script การ present งานต่างๆ และทักษะภาษาอังกฤษที่ได้จากที่นี่ยังช่วยให้ผมสื่อสารกับผู้ป่วยที่เป็นชาวต่างชาติได้ การที่เรามั่นใจในภาษาอังกฤษนั้นทำให้การรักษาของเราเป็นไปอย่างราบรื่นครับ 

ความประทับใจอีกอย่างในการเรียนคอร์ส myClass Boost คือ การได้พบเพื่อนใหม่ระหว่างในคลาสเรียน ได้มีเพื่อนในการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ผมคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาตัวเองในอนาคต นอกจากนี้ผมยังได้ฝึกการใช้ภาษาเพิ่มขึ้น ทั้งด้านฟัง พูด อ่าน เขียน

การมาเรียนคอร์สนี้ช่วยให้ผมพัฒนาตัวเองเพื่อทำตามความฝันในอนาคตที่แพลนไว้ได้ดียิ่งขึ้น ผมอยากเป็นนักบิน ซึ่งภาษาอังกฤษนั้นจำเป็นมากๆ ผมจีงคิดว่าหากเราใช้เป็นและมั่นใจในภาษาอังกฤษจะสามารถช่วยเพิ่มโอกาสให้กับเราได้มากขึ้นครับ"

See also