คุณ Kanwalan Lathulee กล่าวกับเราว่า...

"ความรู้สึกและความประทับใจที่ได้มาเรียนหลักสูตร myClass Boost กับ British Council ทำให้ได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษต่างๆ มากขึ้น โดยเฉพาะทักษะการฟังและการพูด เมื่อก่อนเป็นคนที่ไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษ แต่พอมาเรียนที่นี่ทำให้เรามั่นใจขึ้นมาก เราได้ฝึกการออกเสียง เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ รวมทั้งประโยคที่สำคัญในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การทำงาน การเข้าสังคม ที่สำคัญหากเราเป็นคนชอบเดินทาง ท่องเที่ยว การมาเรียนที่นี่ช่วยเราได้เยอะมาก มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี ลดช่องว่างการสื่อสาร ทำให้การเดินทางเป็นเรื่องที่ง่ายและสนุกมากขึ้น

ตอนนี้ทำงานอยู่ที่ DSKH (บริษัทขนาดใหญ่ที่เป็นผู้นำในการนำเข้าสินค้า) แผนกความปลอดภัยค่ะ ซึ่งที่แผนกจะเป็นผู้เขียนข้อมูล ความรู้ต่างๆ ให้กับพนักงานในบริษัทซึ่งข้อมูลที่แผนกเป็นผู้ให้ความรู้จะเป็นข้อมูลของ safety news ซึ่งเป็นข่าวสารให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยกับพนักงานในบริษัท และปกติก็จะทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งที่แผนกจะรับผิดชอบจัดการอบรมซึ่งเรียนกว่า safty brief กับผู้มาเยี่ยมเยียนบริษัท ซึ่งจะต้องอธิบายเป็นภาษาอังกฤษ รวมถึงตอนทำงานมักจะมี present เป็นประจำ ซึ่งทุกอย่างเป็นไปได้ดีเพราะเรามีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ จึงคิดว่าจากที่ได้เรียนคอร์ส myClass Boost ไปทำให้เรามีความมั่นใจในการสื่อสารขึ้นมากค่ะ"

See also