ไม่ว่าคุณต้องการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อความก้าวหน้าทางด้านอาชีพ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับมหาวิทยาลัย หรือเพื่อพัฒนาทักษะสื่อสารในชีวิตประจำวัน myClass จะช่วยให้คุณสื่อสารอย่างมั่นใจผ่านบทเรียนภาษาอังกฤษที่ใช้งานได้จริง

การสอนมาตรฐานระดับโลก สู่แรงบันดาลใจในการเรียนรู้

เป้าหมายภาษาอังกฤษของคุณอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม ด้วยรูปแบบการสอนของคอร์สเรียน myClass ที่เน้นทักษะการสื่อสารในชีวิตประจำวันและการทำงาน สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษามาตรฐานระดับโลกที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้คุณสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นผ่านบทเรียนและกิจกรรมต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อเป้าหมายในชีวิตคุณ 

ไม่ว่าเป้าหมายในการเรียนภาษาอังกฤษของคุณคืออะไร คุณก็สามารถกำหนดบทเรียนที่ตรงกับความต้องการผ่านหัวข้อมากกว่า 400 เรื่อง ให้คุณได้เรียนในช่วงวันและเวลาที่คุณสะดวก ผ่านเนื้อหาที่สามารถใช้ได้ในชีวิตจริงไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานหรือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้จากคอร์สนี้

แต่ละบทเรียนจะใช้เวลาทั้งหมด 90 นาที คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์และวลีใหม่ๆ การออกเสียงอย่างไรให้ถูกต้อง หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ผ่านการเรียนรู้ใน 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่านและเขียน 

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนอย่างสูงสุด คุณจะได้เรียนในกลุ่มผู้เรียนคนอื่นๆ ที่มีระดับภาษาเท่ากัน โดยแต่ละระดับภาษาของ myClass จะเทียบเท่ากับ Common European Framework of Reference (CEFR) หรือ มาตรฐานสากลที่ใช้อธิบายระดับความเชี่ยวชาญทางภาษา ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในทวีปยุโรปและทั่วโลก

Elementary (A1)

หัวข้อบทเรียนตัวอย่างในระดับชั้น Elementary (A1) 

 • การนัดหมาย
 • การแนะนำตนเองต่อเพื่อนร่วมงานหรือบุคคลอื่น
 • การแสดงความคิดเห็นในบทสนทนากับผู้อื่น
 • การสนาทนาเรื่องสถานที่ท่องเที่ยว

Pre-intermediate (A2)

หัวข้อบทเรียนตัวอย่างในระดับชั้น Pre-intermediate (A2) 

 • พรีเซ้นท์งาน
 • สนทนาเกี่ยวกับอาชีพ
 • การเขียนอีเมล์และจดหมาย
 • พูดคุยเกี่ยวกับประเทศของตน

Intermediate (B1)

หัวข้อบทเรียนตัวอย่างในระดับชั้น Intermediate (B2) 

 • การสัมภาษณ์งานและประเมินผลพนักงาน
 • สนทนาเกี่ยวกับหนังสือและภาพยนตร์ที่ชอบ
 • พูดคุยเกี่ยวกับเป้าหมายและความสำเร็จ
 • การเขียนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

Upper-intermediate (B2)

หัวข้อบทเรียนตัวอย่างในระดับชั้น Upper Intermediate (B2) เช่น

 • การเขียนรายงาน
 • การสนทนาและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • การเขียนใบสมัครงาน
 • การนำเสนอความเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรม

Advanced (C1)

หัวข้อบทเรียนตัวอย่างในระดับชั้น Advanced (C1) เช่น

 • การจัดประชุมและเจรจาต่อรอง
 • การอธิบายและตีความข้อมูล
 • การกล่าวคำปราศรัยหรือสุนทรพจน์
 • การเขียนในรูปแบบบล็อก อีเมล์ และเว็บเพจ