คอร์สเรียนภาษาอังกฤษมาตรฐานระดับโลก

myClass Online คือคอร์สเรียนที่มีความยืดหยุ่น โดยผู้เรียนจะมีอิสระในการเลือกเนื้อหาที่เรียนตามความต้องการของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะ

 • เรียนออนไลน์แบบ real-time: เรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในบรรยากาศห้องเรียนออนไลน์ที่เน้นให้ผู้เรียนได้สื่อสารและสนทนาตลอดเวลา
 • เลือกเรียนในแบบที่ต้องการ: คุณสามารถเลือกหัวข้อและบทเรียนที่สนใจรวมไปถึงสามารถเลือกอาจารย์ที่ต้องการจะเรียนได้อีกด้วย
 • ปรับเวลาเรียนได้ตลอดเวลา: อีกหนึ่งประโยชน์ที่จะได้จากการเรียน myClass Online คือคุณสามารถเลือกปรับเวลาเรียนได้ตามที่ตารางชีวิตด้วยแอปพลิเคชั่นที่ใช้งานง่ายของเรา

ห้องเรียนออนไลน์ของคอร์ส myClass Online

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบ real-time กับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

คุณจะได้เรียนผ่านเนื้อหาที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน เช่น การแนะนำตัวภาษาอังกฤษ การสัมภาษณ์งาน และภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม รวมถึงได้ฝึกภาษาอังกฤษครบทุกทักษะโดยเฉพาะทักษะการพูด ให้คุณได้สื่อสารอย่างมั่นใจในทุกสถานการณ์

สิ่งที่จะได้เรียนรู้ในคอร์ส myClass Online

คอร์สเรียนที่ให้คุณปรับได้ตามความต้องการ

ไม่ว่าเป้าหมายในการเรียนภาษาอังกฤษของคุณคือความก้าวหน้าในการงานหรือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในมหาวิทยาลัย คุณก็สามารถเลือกหัวข้อและบทเรียนของ myClass Online ที่มีเนื้อหาครอบคลุมทุกทักษะ นอกจากนี้ยังสามารถเลือกตารางเรียนที่ยืดหยุ่น และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะกับสไตล์การเรียนของคุณได้อีกด้วย

บรรลุเป้าหมายในการเรียน

Student Advisors หรือ ที่ปรึกษานักเรียน จะมาช่วยคุณวางแผนการเลือกบทเรียนและตารางเรียนเพื่อให้คุณบรรลุจุดมุ่งหมายในการเรียนภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้ทราบถึงพัฒนาการในการเรียนของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะอย่างสม่ำเสมอจากอาจารย์อีกด้วย

แบบประเมินผลการเรียนรู้

Course information

 • ระยะเวลาของหลักสูตร

  เริ่มต้นที่ 8 บทเรียน ใช้เวลาเพียงครั้งละ 1.5 ชั่วโมง 

 • ระดับ

  • Elementary
  • Pre-intermediate
  • Intermediate
  • Upper-intermediate
  • Advanced
 • วัดระดับภาษาของคุณ

  สะดวกยิ่งขึ้นด้วยการสอบวัดระดับผ่านระบบออนไลน์ เพื่อหาคอร์สเรียนคุณภาพซึ่งตอบโจทย์ความต้องการ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษระดับโลก คลิกที่นี่