ฝึกฝนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษกับ "Exploring English: language and culture! คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟรี! จากบริติช เคานซิล 

สร้างเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ไปพร้อมๆ กับเรียนรู้วัฒนธรรมของสหราชอาณาจักร ผ่านกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้หลากหลาย ทั้งคลิปวีดีโอ กระทู้สนทนา แบบทดสอบภาษาอังกฤษ และคลีนิคไขปัญหาภาษาอังกฤษ

เกี่ยวกับคอร์สนี้

คอร์สนี้เหมาะกับผู้เรียนภาษาอังกฤษที่มีความสนใจในการเรียนรู้วัฒนธรรมของสหราชอาณาจักร และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษไปพร้อมๆ กัน โดยในแต่ละสัปดาห์ จะมีคลิปวีดีโอสั้นๆ ในหัวข้อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษาสากล สิ่งแวดล้อม การลงทุน และวรรณคดี ซึ่งทั้งหมดถ่ายทำในสหราชอาณาจักร และจะช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการฟัง จากตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้จริง นอกจากนี้ ผู้เรียนจะได้พัฒนาทั้งทักษะการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษ จากการวิเคราะห์ภาษาที่ใช้ในคลิปวีดีโอ และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ โดยผู้ดำเนินการสอนที่มากด้วยประสบการณ์ในการสอบภาษาอังกฤษ 

ลักษณะของการเรียนในคอร์สนี้ จะเริ่มต้นจากการสอนภาษาอังกฤษที่นักเรียนสามารถนำใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยมีแบบทดสอบวัดความเข้าใจ และกระทู้สนทนา ซึ่งจะใช้ประเมินการเรียนรู้ และเสริมทักษะภาษาอังกฤษในตลอดทั้งหลักสูตร โดยในช่วงท้ายของบทเรียนแต่ละสัปดาห์ นักเรียนจะต้องฝึกการเขียนบรรยายความรู้สึกที่มีต่อคอร์ส และประสบการณ์การเรียนที่ได้จากหัวข้อของการเรียนในแต่ละสัปดาห์