เก่งภาษาอังกฤษง่ายกว่าที่คิดที่ บริติช เคานซิล

คอร์สเริ่มต้นภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ของ บริติช เคานซิล เป็นหลักสูตรที่ออกแบบเพื่อนักศึกษา และคนวัยทำงานโดยเฉพาะ แต่ละบทจึงมีเนื้อหาครอบคลุมทักษะและความสนใจต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นการสอนแบบสดหรือ (Face-to-face classroom) โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การสอนในทุกระดับชั้น จึงช่วยให้ผู้เรียนทุกคนได้พัฒนาทักษะตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน หรือการเรียนต่อต่างประเทศ

ระดับภาษาอังกฤษที่เปิดสอน

  • Starter
  • Elementary
  • Pre-intermediate
  • Intermediate
  • Upper-intermediate