เก่งภาษาอังกฤษง่ายกว่าที่คิดที่ บริติช เคานซิล

คอร์สเริ่มต้นภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ของ บริติช เคานซิล เป็นหลักสูตรที่ออกแบบเพื่อนักศึกษา และคนวัยทำงานโดยเฉพาะ แต่ละบทจึงมีเนื้อหาครอบคลุมทักษะและความสนใจต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นการสอนแบบสดหรือ (Face-to-face classroom) โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การสอนในทุกระดับชั้น จึงช่วยให้ผู้เรียนทุกคนได้พัฒนาทักษะตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน หรือการเรียนต่อต่างประเทศ

ระดับภาษาอังกฤษที่เปิดสอน

  • Starter
  • Elementary
  • Pre-intermediate
  • Intermediate
  • Upper-intermediate

Classroom

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ myClass

Description
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะการพูดสำหรับนักเรียนอายุ 18 ปีขึ้นไป
สถานที่
Price
ติดต่อเรา

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ myClass PLUS

Description
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ สำหรับผู้เรียนอายุ 23 ปีขึ้นไป
สถานที่
Price
ติดต่อเรา

คอร์สการเขียนภาษาอังกฤษ Premier Writing

Description
คอร์สการเขียนภาษาอังกฤษที่เหมาะสำหรับนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป
สถานที่
Price
ติดต่อเรา

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น

Description
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น เหมาะสำหรับผู้เรียนอายุ 18 ปีขึ้นไป
สถานที่
Price
ติดต่อเรา

Online

MyTutor - บทเรียนภาษาอังกฤษส่วนตัวออนไลน์

Description
MyTutor เป็นบริการสอนส่วนตัวที่เปิดสอนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบตัวต่อตัวเป็นเวลา 30 นาที โดยครูผู้สอนที่ได้รับการรับรองจาก British Council
สถานที่
Price
รับบทเรียนภาษาอังกฤษ 30 นาทีในราคา THB 39