ภาษาอังกฤษกับการประชุมแบบ Face-to-Face

ในชีวิตคนทำงานสิ่งหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นคือการประชุมถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่ชอบหรือไม่ชอบมันก็ตาม ทั้งนี้หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบการประชุมเลยแต่จะต้องร่วมประชุมกับชาวต่างชาติมันก็จะยิ่งทำให้คุณเกลียดมันไปเลยก็ว่าได้ ในทางตรงกันข้ามหากคุณเป็นคนที่รู้สึกเฉยๆกับการประชุมโดยคิดว่าจะมีการประชุมหรือไม่ประชุมชีวิตการทำงานของคุณไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมเท่าไหร่นัก แต่เมื่อคุณถูกให้ต้องเข้าร่วมการประชุมกับชาวต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการประชุมแบบ Face-to-Face แล้วละก็คุณอาจจะไม่ได้รู้สึกสนุกอีกต่อไปแล้วก็ได้ถ้าหากภาษาอังกฤษยังเป็นปัญหาใหญ่ของคุณ ในตอนนี้บริติช เคานซิลมีรูปแบบประโยคพร้อมทั้งแนวทางการพูดมาฝากคุณผู้อ่านเพื่อให้การประชุมแบบ Face-to-Face ประสบความสำเร็จได้อย่างดี

เทคนิคในการประชุมแบบ Face-to-Face

 • เริ่มการประชุมด้วยการพูดถึงหัวข้อทั้งหมดที่จะนำเสนอในที่ประชุมก่อนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบถึงสิ่งที่จะพูดถึงทั้งหมดในที่ประชุมรวมทั้งเพื่อเป็นการยืนยันว่าไม่มีหัวข้อใดที่ไม่ได้กล่าวถึงอีกด้วย
 • ชาวต่างชาติมักให้ความสำคัญกับเรื่องของเวลาเป็นอย่างมาก ดังนั้นจงรักษาเวลาในการประชุมให้เป็นไปตามตารางที่ได้กำหนดไว้
 • เมื่อกล่าวถึงการประชุมแบบ Face-to-Face การมีส่วนร่วมของทุกคนเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นพยายามให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและโต้แย้งกันถึงหัวข้อและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการประชุม อย่างปล่อยให้มีเพียงคนใดคนหนึ่งแสดงความคิดเห็นเพียงคนเดียวเท่านั้น
 • ในทุกๆหัวข้อที่มีการประชุมควรจะมีการสรุปเนื้อหาใจความและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุมในแต่ละหัวข้อๆ ซึ่งมันจะทำให้การจดรายงานการประชุม หรือ minute of meeting นั้นง่ายขึ้นอีกด้วย

ทั้งนี้ เมื่อเราทราบถึงสิ่งที่เราควรจะต้องทำและเทคนิคที่ควรจะต้องใช้ในการประชุมแล้ว ต่อมาบริติช เคานซิลจะขอแนะนำตัวอย่างประโยคที่น่าสนใจโดยแบ่งตามแต่ละสถานการณ์เพื่อให้คุณผู้อ่านสามารถนำเอาไปใช้กับการประชุมได้ ดังนี้

เมื่อเริ่มประชุม

 • Thank you all for coming. Let’s get down to business.
 • I'd like to welcome you all here today. Let's get started.
 • Good morning everyone. If we're all here, let's get started.

เมื่อเริ่มพูดถึงหัวข้อทั้งหมดที่จะพูดในการประชุม

 • The agenda of this meeting today is to discuss about ….
 • On the agenda today are the following points for discussion.
 • Our main aim today is the project plan which there is five points to discuss.

เมื่อเริ่มพูดถึงหัวข้อแรกที่จะพูดในการประชุม

 • So, let's look at point number one.
 • So, let's start with …
 • Shall we start with the first item? Good. (ชื่อคน) will introduce our plans for the merger and then will discuss the implications.
 • So, the first item on the agenda is

เมื่อต้องการที่จะเริ่มพูดถึงหัวข้อถัดไปเพื่อไม่ให้การประชุมนั้นยืดเยื้อ

 • Can you stop there (ชื่อคน) ? Let's not get sidetracked.
 • Let's not lose sight of the main objective here.
 • Shall we move on to the next point?

เมื่อต้องการขอความคิดเห็นจากที่ประชุม

 • Any thoughts/ ideas on this, (ชื่อคน) ?
 • What do you think, (ชื่อคน)?
 • (ชื่อคน), What are your views on …?

เมื่อต้องการสรุปเนื้อหาใจความและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม

 • OK, that wraps up everything for today.
 • To sum up …
 • Before we close the meeting, I’d like to briefly summarise the main points …

จบไปแล้วกับเทคนิคและรูปประโยคตัวอย่างที่ใช้สำหรับการประชุมแบบ Face-to-Face ให้ประสบความสำเร็จ ทั้งนี้คุณผู้อ่านแฟนๆของ บริติช เคานซิล สามารถนำไปใช้กับชีวิตจริงกันได้นะคะ อย่างไรก็ตามยังมีประโยคต่างๆที่น่าสนใจที่หากเราได้เรียนรู้และฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอกับเจ้าของภาษาก็จะทำให้เรานั้นมีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการประชุม การสมมนา หรือแม้แต่การเป็นวิทยากรที่จำเป็นต้องบรรยายเป็นภาษาอังกฤษเองก็ตาม ที่บริติช เคานซิล มีคอร์สเรียนที่จะช่วยเพิ่มเติมและพัฒนาศักยภาพของคุณในจุดนี้ได้ ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้จบจากต่างประเทศมาก็ตามแต่คุณก็จะสามารถพูดและใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจไม่แพ้พวกเขาเหล่านั้น สนใจติดต่อบริติช เคานซิล หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คอร์สเรียน myClass PLUS

See also