จะพูดบอกเป็นภาษาอังกฤษถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อย่างไรในเชิงธุรกิจ

หากคุณเคยได้ยินคำว่า ทุกอุปสรรคนั้นแฝงไว้ด้วยโอกาส จริงอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงธุรกิจ แต่ในบางครั้งการพูดถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพื่อที่จะบ่งบอกหรือเตือนถึงปัญหาที่อยู่ข้างหน้านั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการทำธุรกิจ

ปัญหาอยู่ที่ว่าจะเริ่มอย่างไรให้การพูดบ่งบอกถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในภาษาอังกฤษสไตล์ธุรกิจนั้นดูดี วันนี้บริติช เคานซิลมี 4 วิธีในการเริ่มประโยคที่บอกถึงความเป็นไปไม่ได้ในเชิงธุรกิจ

1)It is impossible to ...

2)It is out of the scope ...

3)It is hardly to ...

4)We don't think that is possible …

ทั้ง 4 วลีนี้คือสิ่งเริ่มต้นที่จะช่วยให้คุณสามารถเริ่มต้นประโยค รวมถึงวลีเพื่อให้คุณสามารถใช้ในการพูดถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้ดูเป็นมืออาชีพได้ไม่ยาก 

สิ่งสำคัญสำหรับการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจให้เป็นธรรมชาตินั้นคือการที่คุณทำการฝึกและใช้จนให้เกิดความคุ้นชิน ที่สำคัญยิ่งกว่าคือการมีผู้เชียวชาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าของภาษาด้วยแล้ว จะทำให้คุณพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว และที่บริติช เคานซิลนี้ มีหนึ่งคอร์สเรียนที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อความสำเร็จในการทำงานเป็นอย่างยิ่ง คอร์สนั้นคือ myClass PLUS คอร์สเรียนที่กล้าการันตีความสำเร็จให้กับคุณ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียนได้ ที่นี่

See also