ติดปีกความสำเร็จให้อาชีพของคุณ เตรียมพร้อมสำหรับการเรียน เตรียมตัวสอบ หรือยกระดับทักษะด้านการสนทนาของคุณ ครูผู้เชี่ยวชาญพร้อมแนะนำคุณตลอดการเรียน เพื่อนำคุณก้าวไปบนเส้นทางการเรียนรู้ที่น่าพึงพอใจสู่จุดหมายที่คุณต้องการ  

หาเวลาเพื่ออนาคตของคุณ 

ไม่ว่าสิ่งที่คุณมุ่งหวังนั้นคืออะไร เราพร้อมช่วยให้ฝันของคุณกลายเป็นความจริง ด้วยตัวเลือกบทเรียนที่หลากหลายให้คุณเรียนรู้ ไม่ว่าจะตามลำดับแบบไหนหรือเวลาใดที่สะดวกสำหรับคุณ  

ในแต่ละบทเรียน ครูผู้สอนของเราจะช่วยให้คุณได้ฝึกภาษาอังกฤษจนคล่องพร้อมรับสถานการณ์ในชีวิตจริง คุณสามารถเลือกหัวข้อที่เหมาะกับคุณจากสองเส้นทางการเรียนรู้ คือภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน และภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมสร้างความมั่นใจของคุณในแต่ละคลาสเรียน 

การสอนที่สร้างความมั่นใจให้คุณ 

ครูผู้สอนของ MyClass รู้ดีว่าต้องทำอย่างไรจึงจะกระตุ้นให้ผู้เรียนแต่ละคนทุ่มเทอย่างเต็มที่ ด้วยรูปแบบการสอนที่เน้นการสื่อสาร ครูผู้สอนจะช่วยชี้แนะคุณตลอดระยะเวลา 90 นาทีของแต่ละบทเรียน ซึ่งครอบคลุมทั้งทักษะการพูด การเขียน การอ่าน และการฟัง 

นอกจากนี้ คุณยังจะได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ ฝึกฝนการออกเสียง และหลักไวยากรณ์ ทั้งยังเพิ่มความถูกต้องในการใช้ภาษาในบรรยากาศการเรียนที่เป็นมิตรอีกด้วย 

และเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด คุณจะได้เรียนกับเพื่อนในคลาสที่มีระดับภาษาใกล้เคียงกัน โดยบทเรียนภาษาอังกฤษของเรานั้นสอดคล้องกับ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) 

Elementary (A1)

ตัวอย่างหัวข้อการเรียน:  

 • การพูดคุยเกี่ยวกับตนเองและเรื่องราวในชีวิต 
 • การแนะนำตัวเองกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้า 
 • การนัดหมายและการยืนยันนัดหมาย 
 • การอธิบายเรื่องราวรอบตัว 

Pre-intermediate (A2)

ตัวอย่างหัวข้อการเรียน:  

 • การพัฒนาทักษะด้านอาชีพและการทำงานที่จำเป็น
 • การเข้าร่วมการประชุม 
 • การวางแผนและปรึกษาไอเดียร่วมกับทีม
 • การเตรียมตัวและการนำเสนองาน 

Intermediate (B1)

ตัวอย่างหัวข้อการเรียน:  

 • วิธีสร้างความประทับใจในที่ทำงาน 
 • การสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ในที่ทำงาน 
 • การนำเสนองานด้วยความชัดเจนและมั่นใจ 
 • การทำความเข้าใจด้านการเงิน ประสิทธิภาพการทำงาน และเคล็ดลับความสำเร็จในที่ทำงาน 

Upper-intermediate (B2)

ตัวอย่างหัวข้อการเรียน: 

 • การเข้าร่วมการประชุมให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 • การอธิบายข้อดี/ข้อเสียในด้านอาชีพและความเหมาะสมของงาน 
 • การพัฒนาการสื่อสารในที่ทำงานในบริบททางธุรกิจที่แตกต่างกันไป 
 • การพัฒนาทักษะการนำเสนองาน   
 • การสื่อสารที่บ่งบอกความมั่นใจและเทคนิคการเจรจาต่อรอง 

Advanced (C1)

ตัวอย่างหัวข้อการเรียน: 

 • การสื่อสารสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ 
 • การรับมือกับปัญหาด้านจริยธรรมและการตัดสินใจทางการเงิน 
 • การพูดคุยเกี่ยวกับเทคโนโลยี โลกยุคดิจิทัล และอนาคต 
 • การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
 • ธุรกิจ สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบทางสังคมในศตวรรษที่ 21