พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษไปพร้อมๆ กับเพื่อนใหม่ของคุณในสังคมแห่งการเรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจทุกสถานการณ์ได้ที่นี่

เรียนรู้ได้ไวกว่าเมื่อเรียนเป็นกลุ่ม

MyClass ช่วยให้คุณได้พัฒนาได้มากกว่าทักษะภาษาอังกฤษ  คอร์สเรียนของเราเปรียบเสมือนพื้นที่ให้คุณและผู้เรียนคนอื่นๆ ได้ช่วยกันสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ  ทุกเนื้อหาบทเรียนและบรรยากาศในคลาสจะเน้นให้คุณได้ฝึกภาษาอังกฤษผ่านการพบปะกับเพื่อนใหม่และแลกเปลี่ยนความเห็นผ่านหัวข้อในชีวิตประจำวัน ให้ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่เคย  

การเรียนรู้ที่มากกว่าภาษา

พัฒนาภาษาอังกฤษของคุณไปอีกขั้นกับกิจกรรมพิเศษต่างๆ นอกห้องเรียน MyClass ที่คุณจะได้ฝึกทักษะภาษาพร้อมกับผู้เรียนคนอื่นๆ ผ่านหัวข้อที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งในที่ทำงาน การเตรียมตัวศึกษาต่อ วัฒนธรรม การไปเที่ยวต่างประเทศ เทคโนโลยีและข่าวสารในโลกปัจจุบัน เช่น

  • Curent Affair - The World This Week
  • Expressing and Suporting Opinion
  • Music
  • Life Experiences
  • Holidays
  • What kind of person are you?

สอบถามตารางกิจกรรมพิเศษของทุกเดือนได้ ที่นี่