แสดงความคิดเห็นของคุณผ่านชุมชนการเรียนรู้ที่พิเศษเฉพาะของเราทั้งในระดับประเทศและระดับโลก เปิดรับโอกาสมากขึ้นในการฝึกภาษาและสร้างเครือข่ายกับผู้เรียนคนอื่นๆ นอกห้องเรียน 

เรียนด้วยกัน เรียนได้ดีกว่า 

MyClass ช่วยให้คุณพัฒนาได้มากกว่าทักษะภาษาอังกฤษ พื้นที่การเรียนรู้แบบโต้ตอบระหว่างกันของเราช่วยสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าร่วมและช่วยเหลือกันและกันให้ก้าวหน้าด้วยความมั่นใจ 

ครูผู้สอนของคุณจะคอยชี้แนะผ่านการทำงานและกิจกรรมกลุ่ม พร้อมให้คำแนะนำและคำปรึกษาอย่างเต็มที่ ด้วยความรู้และประสบการณ์ของเรา เราพร้อมช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากทุกบทเรียน  

การเรียนรู้ที่มากกว่าภาษา 

พัฒนาภาษาอังกฤษของคุณไปอีกขั้นด้วย MyClub ซึ่งเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมและการพบปะพูดคุยที่จัดขึ้นในพื้นที่ใกล้คุณ  MyClub เปิดโอกาสให้คุณได้ผ่อนคลายและฝึกฝนภาษาอังกฤษในแบบที่คุณต้องการร่วมกับผู้เรียนคนอื่นๆ  

นอกจากนี้คุณยังสามารถพบกับนักเรียนและครูผู้สอนจากทั่วโลกผ่านชุมชน Facebook ออนไลน์ของเราที่เปิดให้ใช้งานเฉพาะนักเรียน MyClass เท่านั้น เข้าร่วมกิจกรรมไลฟ์สด เข้าถึงแหล่งข้อมูลพิเศษ และสร้างสัมพันธ์กับผู้เรียนคนอื่นๆ เพื่อรับฟังมุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับโลกใบนี้