คุณ Sirada Wongprawet กล่าวกับเราว่า...

"สอบ IELTS ได้ 6.5 ตั้งแต่ครั้งแรกค่ะ เพราะที่นี่นอกจากได้เรียนกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน IELTS ตัวจริงแล้ว ยังได้เทคนิค และกลยุท์ที่สำคัญ ซึ่งช่วยย่นเวลาในการเตรียมสอบ คอร์สเตรียมสอบ IELTS จากบริติช เคานซิลคือที่แรกที่นึกถึงค่ะ"

See also