คุณ Kanta Chiawchanwech กล่าวกับเราว่า...

"ประทับใจเทคนิคการสอนของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่นี่มากค่ะ เพราะอาจารย์จะให้ Feedback สม่ำเสมอ พร้อมจับจุดว่าเราควรพัฒนาแต่ละ Skill อย่างไร พร้อมเทคนิคใน Part ต่างๆ และยังได้เราได้ลองฝึกพูดและได้ใช้ภาษาอังกฤษก่อนสอบจริงด้วย ซึ่งทำให้สอบได้คะแนน 6.5 พร้อมสำหรับการสมัครเรียนต่อค่ะ 

ในคลาสจะมีการให้แชร์เทคนิคหรือแหล่งความรู้เพิ่มเติมต่างๆ จากทั้งครูและเพื่อนร่วมคลาส ซึ่งค่อนข้างมีประโยชน์อย่างมาก มีการแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับข้อสอบกับเพื่อนๆ รวมถึงเทคนิคการทำข้อสอบอย่างไรให้ได้คะแนนตามที่คาดหวัง ทั้งนี้เราต้องนำเทคนิคต่างๆ ที่ได้จากในคลาสเรียนมาฝึกฝนและพัฒนาเองด้วย และที่สำคัญต้องไม่กดดันตัวเองมากเกินไป

เทคนิคการเรียนในแต่ละพาร์ทคือ

  • Listening กับ Reading เน้นฟังวีดีโอกับอ่านบทความแบบจับ Keyword สำคัญ ฝึกทำข้อสอบจับเวลาและเขียนลงกระดาษคำตอบจริง
  • Writing ฝึกเขียนในห้องเรียนและแชร์ไอเดียกับเพื่อน ดูตัวอย่างคำตอบ
  • Speaking ฝึกพูดกับตัวเองหรือกับเพื่อน ทำ mind mapping ในแต่ละหัวข้อ เอามาปรับใช้ตอนตอบคำถาม

เตรียมสอบ IELTS กับ IELTS Coach Boost ช่วยให้คะแนนสูงได้ เพราะการเรียนที่บริติช เคานซิล ทำให้เรารู้เทคนิคและวิธีการตอบคำถาม รวมถึงมีอาจารย์คอยแนะนำแนวทางการพัฒนาในทักษะต่างๆ ต่อไปด้วยตัวเองได้แม้ว่าจะเรียนจบคอร์สแล้ว" 

See also