เสาร์ที่ 20 มกราคม 2561

14.00 – 15.00 น. 

เรียนอะไรให้รุ่งในยุคประเทศไทย 4.0 Big Data, Games and Animation และการบิน

เมื่อประเทศกำลังก้าวสู่ Thailand 4.0 มีหลักสูตรใหม่ ๆ อะไรบ้างที่น่าเรียน ฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญจากสหราชอาณาจักรในสามสาขาที่กำลังทวีความสำคัญและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน  

วิทยากร 

Dr Kevin Swingler,

Lecturer, Big Data, University of Stirling

David Paget,

Senior Lecturer in Drawing for Games & Animation, Teesside University

กลับไปหน้าตารางสัมมนา