ประวัติวิทยากร 

Dr Kevin Swingler

Lecturer, University of Stirling

Dr Kevin Swingler เป็นอาจารย์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ University of Stirling ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหลักสูตร Masters in Big Data and Fintech และบริหารบริษัทที่ใช้ผลงานวิจัยมาให้บริการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ และคำปรึกษาเรื่องการเก็บ ประมวลผล และใช้ข้อมูล  ก่อนที่จะเข้าสู่แวดวงวิชาการ เขาเคยบริหารบริษัทที่ผลิตซอฟท์แวร์ Machine learning และการวิเคราะห์ข้อมูลมาก่อน ตอนนั้นเขาช่วยแก้ปัญหาให้ภาคการธนาคาร ประกัน การตลาด และยานยนต์  ปัจจุบันหัวข้องานวิจัยที่เขาสนใจ ได้แก่ new machine learning algorithms และการใช้การวิเคราะห์ข้อมูลในสายสุขภาพและสุขภาวะ