บริติช เคานซิลให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า และผู้เกี่ยวที่ข้องเป็นอย่างยิ่ง เราดำเนินการและปฎิบัติงานตามคำแนะนำจากหน่วยงานภาครัฐทุกส่วนในการดำเนินการตามมาตรการการเฝ้าระวังเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างความปลอดภัยสำหรับลูกค้า พนักงานและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของเรา

สืบเนื่องจากแนวทางของรัฐบาลในมาตรการการรักษาระยะทางสังคม (Social distancing) เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด 19 และเพื่อเป็นการยกระดับมาตรการป้องกันความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้สอบ บุคลากร และกลุ่มคนที่ทำงานอย่างใกล้ชิดกับเรา บริติช เคานซิล จะทำการจำกัดการให้บริการต่าง ๆ ของเรา ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

ตามประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน บริติช เคานซิลดำเนินการงดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่และเด็กนักเรียนตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม – 12 เมษายน 2563 โดยเราจะรายงานสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม สำหรับผู้ที่ได้ทำการลงทะเบียนเรียนไว้ เราจะติดต่อและประสานงานโดยตรงเพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม

• งดการเรียนการสอนคอรส์เรียนภาษาอังกฤษ สาขากรุงเทพฯ จนถึงวันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563

• งดการเรียนการสอนคอร์สภาษาอังกฤษ สาขาเชียงใหม่ จนถึงวันอังคารที่ 14 เมษายน 2563

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนการสอนสามารถติดต่อผ่านอีเมลล์ info@britishcouncil.or.th โทร +66 (0) 2 657 5691 หรือ Line @bclearners และ @bcenglish

การสอบ
การสอบ IELTS

เพื่อดำเนินการตามประกาศจากทางรัฐบาลเกี่ยวกับการปิดโรงเรียน, สถาบันการศึกษาและการหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม บริติช เคานซิลขอแจ้งยกเลิกการสอบ Paper-based IELTS และ Computer-delivered IELTS ตามรายละเอียดดังนี้

• สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสอบ Paper-based IELTS ถึงวันที่ 5 เมษายน ท่านสามารถเลือกวันสอบใหม่ภายใน 3 เดือนนับจากวันสอบเดิม หรือยกเลิกและรับเงินคืนเต็มจำนวน

• สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสอบ Computer-delivered IELTS ถึงวันที่ 5 เมษายน ท่านสามารถเลือกวันสอบใหม่ภายใน 3 เดือนนับจากวันสอบเดิม หรือยกเลิกและรับเงินคืนเต็มจำนวน

สำหรับผู้ที่ต้องการเลื่อนวันสอบหรือยกเลิกและรับเงินคืน กรุณากรอกข้อมูลที่ลิงก์นี้ https://bit.ly/3bgMWiP ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2563 (สำหรับผู้ที่ได้ยื่นความจำนงโดยการกรอกข้อมูลที่ลิงก์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ไม่จำเป็นต้องกรอกอีกครั้ง)

หากท่านมีข้อสงสัยใดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ กรุณาติดต่อผ่านอีเมลล์ Examinations@britishcouncil.or.th

สำหรับข้อมูลล่าสุดและแนวทางเพิ่มเติมในการป้องกันไวรัสโคโรน่า สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ขององค์การอนามัยโลก และเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค

ขอบคุณสำหรับความร่วมมือที่มีโดยเสมอมา

บริติช เคานซิล ประเทศไทย