เรายังคงเดินหน้าสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั่วโลกที่เป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และเราขอส่งแรงใจให้กับทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ บริติช เคานซิลให้ความสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร ลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอันดับหนึ่ง เราดำเนินการและปฎิบัติตามคำแนะนำจากหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนในการดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ

สืบเนื่องจากประกาศของรัฐบาลเรื่องการปิดการเรียนการสอนชั่วคราว บริติช เคานซิล จะงดการเรียนการสอนในห้องเรียนทุกสาขาในกรุงเทพ และเชียงใหม่ และเปลี่ยนมาเรียนในรูปแบบออนไลน์สำหรับคอร์ส myClass Boost, myClass Plus, IELTS Coach Boost และคอร์สสำหรับเด็กนักเรียน จนถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ท่านทราบโดยทันทีทาง LINE

สำหรับการสอบ หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ examinations@britishcouncil.or.th หรือโทร 080-163-5764 / 080-159-4683 / 080-159-4748 / 080-163-4856 / 080-158-4208

นอกจากนี้ เรายังคงมุ่งมั่นส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ และการเชื่อมความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมผ่านแหล่งข้อมูลออนไลน์ของเราที่เปิดให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา โดยสามารถติดตามข้อมูลตามหัวข้อต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของเราได้ดังต่อไปนี้

• การเรียนภาษาอังกฤษ: คลิกที่นี่ 

• การสอบ: คลิกที่นี่

• การศึกษา วิทยาศาสตร์ และศิลปะ: คลิกที่นี่่

• การศึกษาต่อสหราชอาณาจักร: คลิกที่นี่ 
ข้อมูลสำหรับนักศึกษาต่างชาติในระหว่างการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19: คลิกที่นี่

นักเรียนทุกคนสามารถติดตามข้อมูลล่าสุดได้บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ติดต่อฝ่ายสนับสนุนสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดีของมหาวิทยาลัย หรือโทรขอรับคำปรึกษากับ Student Advice Line ของ UKCISA ได้ที่ +442077889214 (เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ตามเวลาของสหราชอาณาจักร ได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์)

• คำแนะนำด้านสุขภาพเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด-19: www.who.int 

บริติช เคานซิล ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ โดยคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของทุกคนมาเป็นอันดับแรก

ขอขอบคุณสำหรับความสนับสนุนที่มีโดยเสมอมา และขอบคุณสำหรับความเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบัน

บริติช เคานซิล ประเทศไทย