อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของเราจะคอยสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนได้มีบทสนทนาและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในห้องเรียน รวมทั้งให้คำแนะนำและฟีดแบคการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนตลอดทั้งคลาส

แต่ละคลาสเรียนจะมีนักเรียนตั้งแต่ 2-10 คน ด้วยคลาสเรียนขนาดเล็กจึงทำให้ผู้เรียนแต่ละคนสามารถฝึกภาษาอังกฤษครบทุกทักษะได้อย่างเต็มที่

พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของคุณในคลาสเรียนขนาดเล็ก

ห้องเรียนออนไลน์จะมี Breakout Spaces หรือห้องเรียนออนไลน์ย่อย ซึ่งผู้เรียนแต่ละคนจะได้รับแบบฝึกหัดที่จำลองสถานการณ์ในชีวิตจริงเพื่อเน้นพัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสารโดยเฉพาะ โดยในแต่ละห้องเรียนย่อย คุณจะได้มีโอกาสในการฝึกทักษะการพูดกับผู้เรียนคนอื่นๆ จากทั่วโลก และอาจารย์จะเข้าร่วมห้องเรียนย่อยของผู้เรียนในแต่ละกลุ่มเพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับแบบฝึกหัดของกลุ่มผู้เรียนนั้นๆ

รับคำแนะนำรายบุคคลจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

คุณจะได้รับคำแนะนำและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเฉพาะรายบุคคลจากอาจารย์เพื่อช่วยให้คุณพัฒนาหลักการใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น นอกจากนี้ในทุกๆ 10 บทเรียน คุณจะได้รับแบบประเมินผลด้านพัฒนาการในการใช้ภาษาอังกฤษอีกด้วย

ข้อกำหนดในการเรียนออนไลน์

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ในการเรียนออนไลน์อย่างสูงสุดในการเข้าห้องเรียนออนไลน์แต่ละครั้ง ผู้เรียนจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ต่อไปนี้

  • คอมพิวเตอร์หรือแล็ปท็อป
  • สัญญาณอินเตอร์เน็ต
  • เว็บแคมหรือกล้องที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์
  • หูฟัง

See also