การพัฒนาการในการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายในการเรียนภาษาอังกฤษ เราจึงมีแบบประเมินผลการเรียนรู้ในทุกๆ 10 บทเรียน โดยที่อาจารย์จะให้คะแนนและข้อเสนอแนะรายบุคคลเพื่อช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนแบบแผนในการเรียนรู้และพัฒนาไปยังเป้าหมายได้สำเร็จ

ก่อนจบบทเรียนในแต่ละครั้ง อาจารย์จะส่งเสริมให้คุณได้คิดวิเคราะห์ว่าจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ในห้องเรียนไปปรับกับการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตจริงได้อย่างไร 

นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถจองชั่วโมงปรึกษาได้ฟรีแบบตัวต่อตัวกับผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการเรียนรู้ หรือ Student Advisors  ซึ่ง Student Advisors ของเราจะมาช่วยคุณปรับเปลี่ยนแบบแผนการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ตลอดทั้งคอร์สเรียน