University of Plymouth

เมือง: พลีมัธ

ภูมิภาค: ตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษ

ระดับวุฒิการศึกษาที่เปิดสอน: 

  • หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย (Pathways to higher education)
  • ปริญญาตรี  
  • ปริญญาโท (แบบ taught course) 
  • ปริญญาโท (แผนวิจัย) และปริญญาเอก
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัย Plymouth เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความทันสมัย แต่มีประวัติศาสตร์ด้านวิชาการมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1862 ปัจจุบันมีนักศึกษาราว 20,000 คน มหาวิทยาลัยของเราเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นนำของสหราชอาณาจักรมาโดยตลอด ทั้งในด้านขนาด และคุณภาพการเรียนการสอน ได้รับการยกย่องให้เป็นสถาบัน Top 10 กลุ่มมหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ จาก Times Higher Education Young University Ranking 2019 

พลีมัธ เป็นเมืองชายทะเลทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษ มีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะทั้งการเรียน และการใช้ชีวิต ห่างจากกรุงลอนดอน 3 ชั่วโมงโดยรถไฟ มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในย่านใจกลางเมือง ที่แวดล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่ท่องเที่ยว โดยสามารถเดินเข้าถึงได้อย่างสะดวกสบาย และช่วยลดค่าใช้จ่ายการเดินทางในชีวิตประจำวันได้ 

ในช่วงปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงอาคารเรียน และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเรียนอื่น ๆ ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น เช่น ห้องสมุดที่เปิดบริการ 24 ชั่วโมง Marine Building (ในมหาวิทยาลัย) และ Marine Station (ริมทะเล) นอกจากนี้ ยังสั่งซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพิ่มห้องเรียน ห้องออกกำลังกาย โรงหนัง โรงละคร สตูดิโอเต้นรำ แกลลอรี่ศิลปะ และร้านคาเฟ่

University of Plymouth International College – UPIC เปิดสอนหลักสูตร Foundation และ Pre-master สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการความช่วยเหลือด้านวิชาการก่อนการเข้าเรียนระดับปริญญาตรีและโท โดยนักศึกษาใน UPIC จะได้รับสิทธิในการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่นเดียวกันกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย Plymouth มักจะได้เรียนกับอาจารย์ชุดเดียวกัน และใช้วีซ่าแบบเดียวกัน เพิ่มความสะดวกสบายในการเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย Plymouth

มหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ ทั้งในระดับปริญญาตรีและโท โดยจะพิจารณาจากประวัติการเรียนที่ผ่านมา 

ทุนการศึกษา:

  • ระดับปริญญาตรี มูลค่า £2,000 ถึง £4,000
  • ระดับปริญญาโท มูลค่า £2,000 ถึง 50% ของค่าเล่าเรียนทั้งหมด

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสาขาวิชาที่มีทุนให้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย