University of Liverpool

เมือง: ลิเวอร์พูล 

ภูมิภาค: ตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษ 

ระดับวุฒิการศึกษาที่เปิดสอน: 

  • ปริญญาตรี  
  • ปริญญาโท (แบบ taught course) 
  • ปริญญาโท (แผนวิจัย) และปริญญาเอก

มหาวิทยาลัย Liverpool เป็นศูนย์กลางของแรงบันดาลใจ และเป็นที่ที่ผู้เรียจะได้รับการสนับสนุนในทุกด้านเพื่อให้พวกเขาได้เรียนอย่างมีความสุข มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมกับการได้สัมผัสวัฒนธรรมอันยอดเยี่ยมของเมืองลิเวอร์พูล และมีสำเร็จการศึกษาออกมาโดยมีทักษะตามที่บริษัทต้องการ 

มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงอย่างมากในด้านคุณภาพการเรียนการสอน และผลงานวิจัย (มีนักวิจัยที่ได้รับรางวัลโนเบลถึง 9 คน) ความร่วมมือ และพันธมิตรในด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยมีกับองค์กรหรือสถาบันต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อคิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงโลก

มหาวิทยาลัย Liverpool เป็น 1 ใน 20 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของสหราชอาณาจักรในด้านการวิจัย ใน 7 สาขาวิชา และยังเป็น 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยวิจัยยอดเยี่ยมจากการประเมินของ Research Excellence Framework (สาขาเคมีและวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์มาเป็นอับดับ 1 ของสหราชอาณาจักร และเป็นที่ 4  และ 3 จากการประเมิน THE ในปี 2014)

ปัจจุบัน มีนักศึกษาต่างชาติราว 7,700 คน มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าประทับใจ รวมถึงบรรยากาศของเมืองลิเวอร์พูลที่มีพลัง มีความสร้างสรรค์ และงดงาม และจะเป็นการเปลี่ยนโลกของนักศึกษาอย่างสิ้นเชิง นักศึกษากว่า 75% สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 1 หรืออันดับ 2 ขั้นสูง (Upper second-class honours)