University of Liverpool

เมือง: ลิเวอร์พูล 

ภูมิภาค: ตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษ 

ระดับวุฒิการศึกษาที่เปิดสอน: 

 • ปริญญาตรี  
 • ปริญญาโท (แบบ taught course) 
 • ปริญญาโท (แผนวิจัย) และปริญญาเอก
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัย Liverpool มีประวัติด้านการศึกษามาอย่างยาวนาน โดยย้อนไปเมื่อการก่อตั้งสถาบันในปี ค.ศ. 1881 เป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้ง Russell Group ที่เป็นการรวมตัวกันของมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของสหราชอาณาจักร 24 แห่ง เราเป็นสถาบันที่ริเริ่มความร่วมมือต่าง ๆ กับภาครัฐ สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย รวมถึงองค์กรมากมายทั่วโลก ได้รับการยกย่องให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิจัยที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดเป็นอันดับที่ 20 ของประเทศโดย UK’S Research Excellence Framework (REF) เป็น Top 10 ของมหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติในสหราชอาณาจักรใน 7 สาขาวิชา  หลักสูตร MBA ของเราถูกยกให้เป็นหลักสูตรที่น่าจับตามอง โดยนิตยสาร The Economist’s Which MBA? ซึ่งรวบรวมข้อมูล 100 หลักสูตร MBA ที่ดีที่สุดในโลกไว้ 

มหาวิทยาลัย Liverpool ตั้งอยู่ในเมืองลิเวอร์พูลที่มีชื่อเสียง และมีวิทยาเขตในลอนดอน (เปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาอาชีพ และหลักสูตรปริญญาตรีบางวิชา) มีคุณภาพด้านการเรียนการสอน และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยมจนได้เป็น Top 200 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก พร้อมจะมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุด และการเรียนที่นี่จะเปลี่ยนคุณชีวิตคุณไปตลอดกาล นอกจากนี้ เรายังพร้อมให้ความช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติทั้งในด้านการเรียน และแนะแนวอาชีพโดยผู้เชี่ยวชาญ และมหาวิทยาลัย Liverpool ถูกจัดให้เป็นอันดับหนึ่งในด้านอัตราการได้งานทำของมหาวิทยาลัยทั้งหมดใน Russell Group อีกด้วย 

หลักสูตรต่าง ๆ ของเราที่ได้รับความนิยมจากนักศึกษาไทย เช่น 

 • หลักสูตร MSc programmes ที่ได้รับการรับรองจาก AACSB Accredited ในสาขาการตลาดธุรกิจระหว่างประเทศ การเงิน ผู้ประกอบการ การวิเคราะห์เศรษฐกิจและข้อมูล การบริหารทรัพยากรบุคคล (CIPD accredited) และการบริหารการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
 • Liverpool MBA 
 • หลักสูตรนิติศาสตร์ (Law LLB, LLM) 
 • ปริญญาโทสาขาการจัดการการเงินและการลงทุน (วิทยาเขตในลอนดอน) 
 • ปริญญาโทสาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
 • ปริญญาโทสาขา TESOL  
 • ปริญญาโทสาขาอุตสาหกรรมดนตรี 
 • ปริญญาตรีและโทวิศวกรรมศาสตร์ (การบิน โยธา* ไฟฟ้า* เครื่องกล และวัสดุ)

ทุนการศึกษา:

 • ทุนการศึกษาเต็มจำนวนระดับปริญญาโทสำหรับนักศึกษาไทย ที่มอบให้เพื่อเป็นเกียรติในวโรกาสที่กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขานิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Liverpool เมื่อปี ค.ศ. 2006 โดยนอกจากค่าเล่าเรียนแล้ว ผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับค่าดำรงชีพระหว่างเรียนอีก £9,000 โดยผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น และได้รับการตอบรับเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาโทระยะเวลาเรียน 1 ปี ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกคนจะได้รับใบสมัครทุนนี้
 • ทุน Vice-Chancellor’s International Attainment Scholarship UG มอบสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่เรียนหลักสูตรปริญญาตรี (ยกเว้นแพทย์ และหลักสูตรคลินิกต่าง ๆ) มีผลการเรียน AAB ในหลักสูตร A Level (หรือเทียบเท่า) จะได้รับส่วนลดค่าเรียน £2,000 และหากมีผลการเรียน A*AA (หรือเทียบเท่า) จะได้รับส่วนลดค่าเรียน £2,500 ในปีแรกที่มหาวิทยาลัย 
 • นักศึกษาที่สมัครเรียนระดับปริญญาโทที่มีผลการเรียนระดับเกียรตินิยม หรือมี GPA 3.3/4 ขึ้นไปจะได้รับส่วนลดค่าเรียน £2,500 

สามารถดูรายละเอียดการสมัครทุนการศึกษา และการสมัครเรียนได้ที่ www.liverpool.ac.uk/study/international/tuition-fees-and-scholarships