University of Buckingham

เมือง: Buckingham 

ภูมิภาค: ตอนใต้ของอังกฤษ

www.buckingham.ac.uk 

 

มหาวิทยาลัย Buckingham เป็นมหาวิทยาลัยที่มีเอกลักษณ์และในปีนี้มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลที่ 1 ในสหราชอาณาจักรด้านคุณภาพการเรียนการสอน คุณภาพนักเรียนนักศึกษา และอัตราส่วนนักศึกษาต่อบุคคลากร จัดโดย‘Good University Guide 2017’ ของ Times และ Sunday Times 

Buckingham เป็นมหาวิทยาลัยขนาดเล็กที่มีนักเรียนประมาณ 2,000 คน มีอัตราส่วนบุคคลากรต่อจำนวนนักเรียนที่ 1: 9.6  ชั้นเรียนติวมีไม่เกินแปดคน นี่คือหนึ่งในเหตุผลที่ Buckingham ได้รับความพึงพอใจของนักเรียนสูงสุดอย่างต่อเนื่องในการสำรวจความคิดเห็นของศึกษาแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยเปิดสอนปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปี ที่ทำให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้เร็วขึ้นหนึ่งปี 

ติดต่อเราได้ที่:

+44 (0) 1280 820313

info@buckingham.ac.uk

www.buckingham.ac.uk