Study UK

งานศึกษาต่อสหราชอาณาจักร Study UK Fair ในช่วงกลางปี จัดโดยบริติช เคานซิลเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจศึกษาต่อได้พบกับตัวแทนจากสถาบันชั้นนำ บินตรงจากอังกฤษมาให้ข้อมูลและรับใบสมัครโดยตรง

หลาย ๆ สถาบันยังเปิดรับใบสมัครในปีการศึกษานี้ และหลายแห่งมีเปิดรับในช่วงเทอมเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์

Event details

วัน: เสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2019
เวลาเปิดนิทรรศการศึกษาต่อ UK: 13.00-18.00 
เวลาสัมมนา: 12.00-18.00
สถานที่: โรงแรม Centara Grand @ Central World (BTS สยาม / ชิดลม)

In this section

รายชื่อสถาบันการศึกษาที่ร่วมงาน

พบ 37 สถาบันชั้นนำจากสหราชอาณาจักร ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้สนใจศึกษาต่อ ทั้งมหาวิทยาลัย โรงเรียน วิทยาลัย หลายแห่งยังเปิดรับใบสมัครสำหรับปีนี้ และมีเปิดรับใบสมัครสำหรับต้นปีหน้า