Sheffield Hallam University

เมือง: Sheffield

ภูมิภาค: ตอนเหนือของอังกฤษ

www.shu.ac.uk

มหาวิทยาลัย Sheffield Hallam เป็นสถาบันที่รวบรวมวัฒนธรรมหลากหลาย มีชีวิตชีวา และมีนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 4,000 คน จากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ทุ่มเทและมุ่งมั่นในการให้การสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติในด้านการเรียนเพื่อปูทางสู่ความสำเร็จด้านอาชีพ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีและโทกว่า 740 หลักสูตร ในหลากหลายสาขาวิชา และได้รับการรับรองวิทยฐานะจากองค์กรต่างๆว่าหลักสูตรมีเนื้อหาการเรียนที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยหลักสูตรปริญญาโทจะเปิดเรียนในเทอมกันยายนและมกราคมนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำงานจริงกับบริษัทระดับโลก อาทิ Rolls-Royce และ Sony Entertainment ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

มหาวิทยาลัย Sheffield Hallam เป็นลำดับที่ 49 จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่นักศึกษาต่างชาติให้การประเมินในระดับดีจากการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน (Student Barometer 2015) ในเรื่องสถานที่ คุณภาพการเรียนการสอนสิ่งอำนวยความสะดวกและการออกแบบอาคารเรียน ห้องสมุด และเทคโนโลยีการเรียนเปิดสอนหลักสูตรระดับโลกใน 7 สาขาวิชา ที่เป็นท๊อป 20 ในสหราชอาณาจักรมีทีมดูแลนักศึกษาต่างชาติ ที่ถือเป็นทีมอันดับหนึ่งของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร (จากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย 19 แห่งของ Student Barometer ในฤดูใบไม้ร่วงปี 2015)

บัณฑิต 93% ได้งานทำหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นภายหลังจบการศึกษา 6 เดือน งานวิจัยของมหาวิทยาลัยเป็น 1 ใน 5 อันดับที่ดีที่สุดของมหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ของประเทศ จากการประเมินของ Research Excellence Framework (REF) 2014

มหาวิทยาลัยประกอบด้วยสองวิทยาเขต ที่ตั้งอยู่ใจกลางความเจริญ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเรียนอย่างครบครันมีสิ่งอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีด้านการศึกษาและ IT ที่ดีที่สุดของประเทศ จากการลงทุนกว่า 100 ล้านปอนด์ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมามีร้านอาหารในวิทยาเขตมากมาย และบริการอาหารหลากหลาย เช่น อาหารฮาลาล และมังสวิรัติ มีสิ่งอำนวยความสะดวกทางกีฬาระดับโลก และสโมสรนักศึกษา มีสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาตามความเชื่อของศาสนาที่หลากหลายของ นักศึกษาทั้งในมหาวิทยาลัย และในตัวเมือง นอกจากนี้เชฟฟิลด์ยังเป็นเมืองที่มีความเป็นมิตร และปลอดภัย เชฟฟิลด์ถือได้ว่าเป็นเมืองแห่งนักศึกษา เพราะสามารถเดินทางได้สะดวกและเชื่อมต่อกับกรุงลอนดอนง่ายดาย เพียงสองชั่วโมง โดยรถไฟ ปัจจุบันมีนักศึกษาใช้ชีวิตอยู่ราว 50,000 คน

Special offers

  • ทุน Vice Chancellor Award มูลค่า 3,000 ปอนด์
  • ทุน Transform Together (ลดค่าธรรมเนียมหลักสูตร 50%)

Web link: https://www.shu.ac.uk/international/fees-scholarships-and-discounts/scholarships-discounts-and-bursaries/transform-together-scholarships