Regent's University London 

เมือง: London

ภูมิภาค: ลอนดอน

www.regents.ac.uk 

วิทยาเขตของ Regent’s University London ณ รีเจนส์ปาร์ค เปรียบเสมือนโอเอซิลเขียวชอุ่มใจกลางกรุงลอนดอน ที่พร้อมมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่สุดพิเศษให้กับนักศึกษา และวิทยาเขต Marylebone ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางย่านธุรกิจที่ช่วยเสริมบรรยากาศการประกอบวิสาหกิจ สร้างแรงบันดาลใจที่หยั่งรากลึกซึ้งในใจของผู้เรียน ซึ่งเป็นหลักสำคัญในการเรียนที่สถาบันยึดถือเสมอมา ด้วยจำนวนนักศึกษาไม่ถึง 5,000 คน เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยและนักศึกษาจึงมีความคุ้นเคย และรู้จักชื่อของกันและกัน นอกจากนี้ยังทำให้บุคลากรด้านการสอนสามารถเอาใจใส่นักศึกษาได้ตัวต่อตัว เราภูมิใจที่ได้ต้อนรับนักเรียนจากชาติต่างๆ กว่า 140 ประเทศ มาเข้าเรียนที่สถาบัน มีห้องเรียนขนาดเล็ก ที่จะทำให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาทักษะของแต่ละบุคคลเพื่อการประกอบอาชีพต่อไปโดยศิษย์เก่าของเราก็ได้เติบโตและประสบความสำเร็จในเวทีนานาชาติ ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เป็นทั้งผู้ประกอบการ ริเริ่มวิสาหกิจหรือสานต่อธุรกิจของครอบครัว เรามีจำนวนบัณฑิตที่ได้เข้าทำงานหลังจบการศึกษามากกว่าจำนวนเฉลี่ยมาตรฐาน และมีฐานค่าจ้างที่สูงทัดเทียมบัณฑิตที่จบมาจากสถาบันอื่นๆ ของสหราชอาณาจักร เปิดสอนหลักสูตรด้านบริหารธุรกิจ ละครเวทีภาพยนตร์และมีเดีย แฟชั่นและการออกแบบ จิตวิทยา และสังคมศาสตร์