Regent's University London

เมือง: ลอนดอน 

ภูมิภาค: ลอนดอน 

ระดับวุฒิการศึกษาที่เปิดสอน: 

  • หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย (Pathways to higher education)
  • ปริญญาตรี  
  • ปริญญาโท (แบบ taught course) 
  • ปริญญาโท (แผนวิจัย) และปริญญาเอก
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษ

Regent's University London เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรแห่งเดียวของกรุงลอนดอน ตั้งอยู่ในย่านชุมชนในบริเวณ Regent's Park และ Marylebone โดยเปิดสอนหลักสูตรแบบสหราชอาณาจักร และหลักสูตรแบบอเมริกันในสาขาวิชาต่าง ๆ อาทิ ธุรกิจและการจัดการ การเงิน มนุษยศาสตร์ ครีเอทีฟอาร์ต สังคมศาสตร์และการออกแบบ 

นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จาก:

  • ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่อยู่ใจกลางนครลอนดอน: มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ใจกลางเมืองลอนดอน (โซน 1) ไม่ไกลจากย่าน West End ที่มีชื่อเสียง รวมถึงสถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์ต่าง ๆ ของลอนดอน 
  • เน้นความเป็นนานาชาติ: นักศึกษากว่า 3,500 คน ของมหาวิทยาลัยมีพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย จากกว่า 140 ประเทศทั่วโลก และพูดภาษาที่แตกต่างกัน 110 ภาษา ซึ่งทุกคนจะได้รับประสบการณ์การเรียนที่ยอดเยี่ยม หรือแม้แต่การเริ่มเรียนภาษาต่างชาติ เพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการทำงาน 
  • ประสบการณ์ทำงานและการฝึกงาน: มหาวิทยาลัยมีพันธมิตรกับบริษัท และธุรกิจต่าง ๆ หลายพันแห่งทั่วโลก ที่สามารถช่วยให้นักศึกษาสามารถฝึกงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และส่งผลให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปมีโอกาสได้งานทำสูงอีกด้วย   
  • การเอาใจใส่รายบุคคล: ชั้นสัมมนาขนาดเล็กสำหรับนักศึกษาไม่เกิน 25 คน เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนจะได้รับคำแนะนำด้านวิชาการอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์
  • เปิดสอนใน 5 สาขา: ธุรกิจและการจัดการ (Business & Management) ภาพยนตร์ มีเดีย และการแสดง (Film, Media & Performance) แฟชั่นดีไซน์ (Fashion & Design) ศิลปะศาสตร์และจิตวิทยา (Liberal Studies & Psychology)