กิจการเพื่อสังคมเป็นธุรกิจที่มีเป้าหมายหลักเพื่อการแก้ไขปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้อม มีการสร้างงานและรายได้เช่นเดียวกับธุรกิจอื่น แต่กำไรส่วนใหญ่ที่ได้จะนำกลับไปลงทุนเพื่อดำเนินการตามพันธกิจของกิจการ แทนที่จะส่งตรงไปให้เจ้าของ  ด้วยเหตุนี้ กิจการเพื่อสังคมจึงพัฒนาชีวิตของผู้คนในชุมชนและสังคมของเรา  

In this section

ความสำเร็จในงานของเรา

โครงการกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยของบริติช เคานซิลเริ่มต้นขึ้นในพ.ศ. 2552 และได้พัฒนาความสัมพันธ์และสร้างความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และเอ็นจีโอ ของทั้งประเทศไทยและสหราชอาณาจักร