นครินทร์ ยาโน นักออกแบบมือรางวัล ทำงานร่วมกับชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อสร้างผลงานที่สวยงามและคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยภายใต้แบรนด์ยาโนด้วยแนวความคิด “ชนเผ่าแห่งความสุข”