ผู้ก่อตั้ง PATAPIAN นำเสนอแนวคิดในการผสมผสานงานจักสานที่เป็นเอกลักษณ์เข้ากับวัสดุอื่น ๆ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สำหรับวิถีชีวิตร่วมสมัยโดยมุ่งเน้นให้ผู้คนได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้น และเพื่อช่วยเหลือชุมชน