แก้ววรรณา หม้อห้อมธรรมชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูและรักษาศิลปะแบบดั้งเดิมของการย้อมสีห้อมธรรมชาติที่ค่อย ๆสูญหายไปเพราะความนิยมในการใช้สีสังเคราะห์ กระบวนการนี้ช่วยให้เกิดการอนุรักษ์ป่าไม้ด้วย