ผลิตภัณฑ์ของ Hattra คือผ้าไหมทอมือย้อมธรรมชาติและเสื้อผ้า เครื่องประดับจากฝ้ายธรรมชาติ การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อให้เข้าถึงลูกค้ารุ่นใหม่ๆ โดยการผสมฝ้ายและไหม และย้อมสีอ่อน งานผ้าแต่ละชิ้นผลิตและทอโดยชาวบ้าน ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความสุขในชุมชนมากขึ้นด้วย