เรื่องราวของคุณยุพิน ผูกพานิช ผู้ก่อตั้ง ‘Fabric House’ ผู้รังสรรค์ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติในทุกขั้นตอน เเละได้ถ่ายทอดองค์ความรู้อันเกิดขึ้นจากภูมิปัญญาเดิมที่ว่านี้ต่อไปยังกลุ่มเจเนอเรชั่นใหม่ จากรุ่นสู่รุ่น โดยองค์ความรู้ที่ว่าก็ได้ทำหน้าที่เป็น ‘สื่อทางวัฒนธรรม (material culture)’ เชื่อมสัมพันธ์ของคนในเเต่ละครอบครัวให้เเน่นเเฟ้นมากขึ้นกว่าเดิม ทั้งยังเสมือนเป็นสื่อกลางเชื่อมมิตรจากกลุ่มครอบครัวไปสู่ชุมชนในบริบทสร้างสรรค์