โครงการศิลปินในพำนัก New for Old เป็นโครงการของบริติช เคานซิล เพื่อสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ระหว่างนักออกแบบและช่างฝีมือจากสหราชอาณาจักรและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อวางแผนอนาคตงานฝีมือและการออกแบบ รวมถึงรักษาวัฒนธรรมของศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมทั่วโลกควบคู่ไปด้วย โครงการแลกเปลี่ยนหัตถกรรมและการออกแบบ สกอตแลนด์-ไทย เป็นกิจกรรมครั้งที่สองของโครงการ New For Old ในประเทศไทย