ผ้าฝ้ายย้อมธรรมชาติ ปักมือ ของภูคราม ช่วยให้ผู้หญิงในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างไร