เมื่อได้แรงบันดาลใจจากแนวคิดด้านวิสาหกิจเพื่อสังคม ๑4๑ จึงผลิตของเล่นที่ทำจากไม้เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้จากการเล่นแบบช้า ๆ (slow-play) และให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ ความปลอดภัยด้านสุขภาพ ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการออกแบบ