Arts Activated

Art Activated 2014 เป็นเวทีประชุมแห่งชาติของประเทศออสเตรเลียเพื่อศิลปินผู้พิการ นักนโยบาย คนทำงานด้านศิลปะ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่สนับสนุนและช่วยสร้างโอกาสให้ผู้พิการทั่วไปได้เข้าถึงศิลปะในฐานะผู้แสดงหรือผู้ชมผ่านการทำงานศิลปะเพื่อคนทั้งมวล (inclusive arts)

การประชุมนี้นำเสนอโครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อคนทั้งมวล รวมถึงโครงการและงานวิจัยจากทั่วประเทศออสเตรเลีย และให้ความสำคัญกับการพัฒนาการทำงานศิลปะของศิลปินผู้พิการในงานศิลปะแขนงต่างๆ โดยมีผู้อภิปรายและผู้เข้าร่วมประชุมมาจากประเทศออสเตรเลียและนานาประเทศ

การประชุมนี้ส่งผลให้ผู้สนใจงานด้านศิลปะกับคนพิการได้มีโอกาสค้นคว้า ถกเถียง แบ่งปัน และสะท้อนแนวโน้มในปัจจุบันรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะเพื่อคนทั้งมวลทั้งจากประเทศอสเตรเลียและจากทั่วโลก 

คุณสว่าง ศรีสม เป็นตัวแทนศิลปินผู้พิการจากประเทศไทยเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ อ่านบันทึกประสบการณ์การเข้าร่วมงานของศิลปินท่านนี้ได้ด้านล่าง

“ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญไปเข้าร่วมการประชุม Arts Activated ระหว่างวันที่ 28 ถึง 29 ตุลาคม 2557 ที่ The Concourse, Chatswood นครซิดนีย์ ในฐานะวิทยากรบรรยายในเวทีเสวนาใหญ่ ในหัวข้อ “เวทีสากล: ประสบการณ์และความท้าทายบนเวทีโลก” จัดโดยบริติช เคานซิล  ผมได้มีโอกาสถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานของผมที่เมืองไทยด้านดนตรีและศิลปะของผู้พิการให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมจากจากนานาประเทศได้รับฟัง ผมได้แสดงให้ผู้ฟังเห็นว่าคนทั่วไปยังมองศิลปะว่าเป็นเรื่องไม่จำเป็นสำหรับผู้พิการ เพราะยังมีประเด็นอื่นที่สำคัญยิ่งกว่า เช่น การศึกษา การจ้างงาน การเข้าถึง (accessibility) เป็นต้น เราจำเป็นต้องสร้างความตระหนักและสนับสนุนงบประมาณด้านศิลปะของผู้พิการ โดยเฉพาะงานด้านวิจิตรศิลป์และศิลปะการแสดง

“การประชุมครั้งนี้ทำให้เราได้พบกับองค์กรด้านศิลปะสำหรับผู้พิการและองค์กรที่ก่อตั้งโดยผู้พิการจากทั่วโลก ถือเป็นโอกาสอันดีในการสร้างเครือข่ายและเรียนรู้ว่าคนเหล่านั้นกำลังทำอะไรอยู่ และได้เรียนรู้ตัวอย่างการปฏิบัติที่ดีด้านศิลปะสำหรับผู้พิการ สิ่งที่ผมสนใจมากที่สุดคืองานด้านการสนับสนุนศิลปะสำหรับผู้พิการ และด้านศิลปะกับการเข้าถึง เป็นเพราะประเทศไทยของเรายังต้องมีการสร้างความตระหนักให้เห็นความสำคัญของผู้พิการและต้องสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับผู้พิการ การสนับสนุนโดยทั่วไปรวมถึงการล็อบบี้ไม่เพียงพอที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ ศิลปะเป็นหนทางหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติทางสังคม และสร้างความตระหนักด้านปัญหาต่าง ๆ ของผู้พิการ หัวข้อการประชุมที่ผมชอบที่สุดคือส่วนของหอศิลป์ Tate และของหน่วยงาน Unlimited UK ที่นำเสนอผลงานศิลปะสมัยใหม่ของผู้พิการได้เป็นอย่างดี

“ผมหวังว่าการประชุมลักษณะนี้จะมีขึ้นทุกปีหรือทุก 2 ปีเพื่อเป็นเวทีระดับนานาชาติด้านศิลปะและผู้พิการ เพราะยังขาดแคลนเวทีแบบนี้อยู่ ผมขอเสนอว่าเราควรสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีการปฏิบัติที่ดีอยู่แล้วกับประเทศที่ต้องการความช่วยเหลือ ควรจะมีโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่ต้องการพัฒนางานด้านศิลปะกับผู้พิการอย่างจริงจัง”