TO BE ADDED
The Light Surgeons live performance ©

Photo: The Light Surgeons Limited, http://www.lightsurgeons.com

ฝ่ายโครงการศิลปะ บริติช เคานซิล ประเทศไทยจะจัดงานเทศกาลดิจิตัลอาร์ตและภาพยนตร์สหราชอาณาจักรขึ้นระหว่างเดือนกันยายน – ตุลาคม 2013 เพื่อแสดงถึงความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและความหลากหลายของงานดิจิตัลอาร์ตและภาพยนตร์จากสหราชอาณาจักร กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งภาระกิจในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศไทย 

กิจกรรมในเทศกาลดิจิตัลอาร์ตและภาพยนตร์สหราชอาณาจักรประกอบด้วย 

  • กิจกรรมการ ‘การแสดงสด’ รวมถึง ‘Secret Cinema’ ครั้งแรกในประเทศไทย 
  • การแสดงแสง สี เสียง โดย The Light Surgeons  เจ้าของรางวัลศิลปินยอดเยี่ยมด้านศิลปะสื่อผสม(multimedia) จากสหราชอาณาจักร
  • การฉายภาพยนตร์ประเภทต่างๆ อาทิ ภาพยนตร์อิสระ สารคดี ภาพเคลื่อนไหวและหนังสั้นผลงานจากผู้สร้างภาพยนตร์รุ่นใหม่ 
  • ภาพยนตร์คลาสสิคจากสถาบันภาพยนตร์ชั้นนำของสหราชอาณาจักร  

เกี่ยวกับภาพถ่าย (ลิขสิทธิ์โดย The Light Surgeons Ltd)

LDN-REDUX เป็นการแสดงแสง สี เสียง โดย The Light Surgeons ที่นำภาพภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมในเมืองลอนดอน ร้อยเรียงเข้ากับภาพเคลื่อนไหว และดนตรีสไตล์อิเลคโทรนิค ผลงานชิ้นนี้ พยายามสื่อสารให้ผู้ชมได้เห็นภาพลอนดอนเป็นสิ่งมีชีวิต